Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 48-ЕП
София, 3 април 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти район – София, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област София-град с вх. № ЕП-05-4\7 от 29.03.2019 г. на ЦИК с предложение за състав на РИК 24 – София. Към писмото са представени протокол от 28.03.2019 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и коалиции, които не са парламентарно представени, но имат избрани с техни листи членове на Европейския парламент от Република България. От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

В резултат на проведените консултации е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти район – София.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 8 от 26 март 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти район – София, в състав от 19 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валери Владимиров Цолов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владимир Добрев Иванов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Михаил Иванов Петров
СЕКРЕТАР Благомира Димитрова Андонова
ЧЛЕНОВЕ: Богдана Валериева Цанкова
  Евгений Кирилов Пепелянков
  Марио Спасимиров Пешев
  Мария Генчева Георгиева
  Петко Луков Кръстев
  Соня Кръстанова Костадинова
  Илия Константинов Илиев
  Бойчо Цветков Момчилов
  Борка Тодорова Паракозова
  Ясен Георгиев Стоев
  Георги Константинов Димитров
  Васил Георгиев Кацов
  Красимира Маринова Шабанова
  Снежина Стоянова Календжиева
  Ива Валери Димитрова
 1. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 6 април 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

  относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3120-НС / 19.04.2024

  относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

 • всички решения