Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4778-НС
София, 26 май 2017 г.

ОТНОСНО: обявяване на Кристина Максимова Сидорова за народен представител от Седми изборен район – Габровски

С писмо вх. № НС-02-61/26.05.2017 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 26 май 2017 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Кирил Николаев Добрев като народен представител от Седми изборен район – Габровски, издигнат от листата на коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ в 44-то Народно събрание.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА за народен представител в 44-то Народно събрание от Седми изборен район – Габровски, Кристина Максимова Сидорова, ЕГН …, от листата на коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения