Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 47-НС
София, 20 май 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е предложение от областния управител на област София с вх. № НС-05-83\7 от 15.05.2021 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 14.05.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 7 и 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 5-НС от 12 май 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, в състав от 17 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Живка Василева Котева

ЕГН

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова

ЕГН

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Димитър Петров Шалъфов

ЕГН

СЕКРЕТАР:

Полина Василева Витанова

ЕГН

ЧЛЕНОВЕ:

Красимир Георгиев Сираков

ЕГН

 

Мирослава Здравчова Николова

ЕГН

 

Надя Асенова Ангелова

ЕГН

 

Стоян Красимиров Кожухаров

ЕГН

 

Параскева Иванова Димитрова

ЕГН

 

Снежана Тодорова Инкова

ЕГН

 

Райна Константинова Евтимова

ЕГН

 

Миладин Петров Рангелов

ЕГН

 

Дарина Маркова Пачева

ЕГН

 

Метин Мехмед Сюлейман

ЕГН

 

Милен Събинов Ревански

ЕГН

 

Даниел Иванов Стоянов

ЕГН

 

Васил Наумов Бошнаков

ЕГН

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 22 май 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КрЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения