Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 47-ЕП
София, 3 април 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в регистрацията на ЦИК и регистрация на районните избирателни комисии като администратори на лични данни пред Комисията за защита на личните данни при произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България.

Във връзка с изискването на чл. 3, ал. 2 от ЗЗЛД и становище на Комисията за защита на личните данни рег. № П-1304/2013 г., получено по искане на ЦИК, и на основание чл. 27, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 72, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 100, ал. 1,чл. 140, ал. 3, т. 6, чл. 367 от ИК; чл. 3, ал. 2, чл. 17, чл. 24, ал. 1 и 4 от ЗЗЛД Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Централната избирателна комисия, която е регистрирана като администратор на лични данни (Удостоверение № 312338 от 28.07.2011 г.), да:

1.1. актуализира данните в регистър „списъци (подписки) на избиратели", като включи в него и данни за избиратели, подкрепили регистрацията на партия, коалиция и на независим кандидат за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

1.2. заяви пред Комисията за защита на личните данни следните нови регистри:

- кандидати за членове на Европейския парламент от Република България;

- членове на инициативен комитет;

- застъпници извън страната;

- граждани на друга държава - членка на Европейския съюз- избиратели и кандидати.

2. Всяка РИК да подаде заявление за регистрация като администратор на лични данни (част I и II) по чл. 17 и 18 от ЗЗЛД до Комисията за защита на лични данни незабавно след назначаването й и преди да започне обработването на лични данни.

3. Председателят на РИК да подаде заявлението по т. 2 в писмена форма лично пред Комисията за защита на личните данни или по пощата. Заявлението може да бъде подадено и в електронна форма чрез интернет страницата на КЗЛД.

4. В заявлението по т. 2 (част II) РИК посочва следните видове регистри: 1) членовете на СИК; 2) лица в договорни отношения с РИК; 3) секционните избирателни комисии като обработващи лични данни; 4) застъпници и представители на партии, коалиции и инициативни комитети; 5) жалбоподатели.

5. Всяка РИК в качеството си на администратор на лични данни да приеме инструкция по чл. 23, ал. 4 от ЗЗЛД.

6. Преди преустановяване на обработването на лични данни и изтичане на мандата на РИК председателят на РИК да подаде заявление за заличаването на РИК от регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД.

7. Секционните избирателни комисии като обработващи лични данни не се регистрират като администратори на лични данни в КЗЛД.

8. Упълномощава Камелия Стоянова Нейкова да заяви промените в регистрацията на ЦИК в Комисията за защита на лични данни в съответствие с това решение.

9. Задължава председателите на РИК да подадат заявления за регистрация по т. 2 и за заличаване на регистрацията по т. 6 до Комисията за защита на лични данни в съответствие с настоящото решение на ЦИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3361-МИ / 24.05.2024

    относно: жалба от Н. Г. З. – областен председател на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 010-ЧМИ от 21.05.2024 г. на ОИК – Кочериново

  • № 3360-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3359-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: приемане на Правила относно реда и условията за извършване на доверено изграждане на изходен код, който ще се използва за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения