Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4676-НС
София, 31 март 2017 г.

ОТНОСНО: заявление от Калинка Райкова Славова с искане за необявяването й за избрана за народен представител от кандидатската листа на партия „ВОЛЯ“ в Двадесет и трети изборен район – София, в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-10-117/31.03.2017 г. от Калинка Райкова Славова – регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на партия „ВОЛЯ“ в Двадесет и трети изборен район – София, с което иска да бъде заличена от кандидатската листа на партия „ВОЛЯ“ и да не бъде обявена за избрана за народен представител от РИК в Двадесет и трети изборен район – София.

Централната избирателна комисия приема, че заявлението по своята същност представлява искане на лицето да не бъде обявено за избрано за народен представител, като с оглед направеният отказ от лицето следва да бъде обявен следващият от съответната кандидатска листа за избран за народен представител.

Заявлението е подадено преди обявяване имената на избраните народни представители съгласно чл. 300, ал. 2 от ИК и обявяване на списък А и Б съгласно чл. 298, ал. 3 от ИК, като следва срещу името на лицето в списъка да се отбележи решението на ЦИК за необявяването му за избран за народен представител.

С оглед гореизложеното подалият заявление кандидат Калинка Райкова Славова не следва да бъде обявена за избрана за народен представител от листата на партия „ВОЛЯ“ в Двадесет и трети изборен район – София, в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ДА НЕ ОБЯВЯВА за избрана за народен представител от листата на партия „ВОЛЯ“ в Двадесет и трети изборен район – София, Калинка Райкова Славова, ЕГН ..., в произведените избори за народни представители на 26 март 2017 г.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения