Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4623-НС
София, 24 март 2017 г.

ОТНОСНО: установяване на нарушение на правилата за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. по чл. 181, ал. 2 от ИК от коалиция „Обединение ДОСТ“

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо по електронната поща с вх. № НС-20-53 от 10 март 2017 г. от г-жа Ина Гълъбова, репортер в „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП“ АД, с което се прави запитване: „Има ли нарушение на Изборния кодекс, при положение че агитацията (в случая песента) не е на български език?“. В писмото е посочен линк към видеоматериал, публикуван на адрес: https://www.facebook.com/smehytezdrave/videos/10154595687254790/, послужил като основание за изпращане на писмото. Видеоматериалът е излъчен като репортаж в централните новини на Нова телевизия на 10.03.2017 г. и в сутрешния блок на 11.03.2017 г.

За изясняване на случая въз основа на протоколно решение от 11.03.2017 г. с писмо изх. № НС- 20-59 от 12.03.2017 г. ЦИК е изискала от „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП“ АД да предостави целия видеоматериал, както и превода на български език на песента, част от този материал, излъчен в централната емисия „Новини“ от 19.00 ч. на 10 март 2017 г., а също и видеоматериала „С турски марш в предизборната битка“, излъчен в сутрешния блок „Събуди се“ на 11 март 2017 г.

С писмо с вх. № НС-20-53/1 от 23.03.2017 г. „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП“ АД предоставя на ЦИК запис на DVD носител на репортажи, излъчени в централна емисия „Новини“ на 10.03.2017 г. и в предаването „Събуди се“ на 11.03.2017 г. в ефира на Нова ТВ, както и преведения текст на песента (наречена в писмото турския марш).

Като взе предвид предоставените от „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП“ АД материали, Централната избирателна комисия се самосезира за извършено нарушение на правилата за провеждане на предизборната агитация в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г., от коалиция „Обединение ДОСТ“. Централната избирателна комисия, като взе предвид, че репортажите на Нова ТВ са излъчени в националния ефир, т.е. на територията на цялата страна, намира, че е в нейните правомощия да се произнесе, доколкото същите са излъчени на територията на повече от един изборен район.

 

Централната избирателна комисия, след като се запозна с видеоматериалите от излъчените репортажи, приема за установено следното:

На 10.03. и 11.03.2017 г. при провеждане на предизборни мероприятия в община Кирково (00:54 мин. от репортажа) и община Джебел (3:21 мин. от репортажа) на коалиция „ Обединение ДОСТ“ се води предизборна агитация на език, различен от българския, чрез използване на песен на турски език. Видно от репортажа, песента звучи от автобус с надпис „Да бъдем ДОСТ-ове“, върху който са разположени множество озвучителни тела. На автобуса са поставени и ликовете на представляващите коалиция „Обединение ДОСТ“ Лютви Ахмед Местан и Орхан Ахмедов Исмаилов.

От предоставения от „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП“ АД превод на песента на български език, направен от лицензиран преводач за Нова ТВ (1:58 мин. от репортажа), е видно, че в текста се съдържа призив за подкрепа, а именно:

„ДОСТ, ДОСТ, настъпи времето на ДОСТ

време е да се включим в ДОСТ

ДОСТ, ДОСТ, настъпи времето на ДОСТ

време е да се обединим в ДОСТ……………..

„Нямаме работа нито със сараи, нито с пари

Идваме, за да бъдем решение на проблемите ви.

Да спрем гнилия строй, приятели (дост-приятел)

Да разгромим (на изборите) тъпчещите народа.“

Песента безспорно представлява агитационен материал по смисъла на §1, т. 17 от ДР на Изборния кодекс, тъй като съдържа призив за подкрепа на коалиция „Обединение ДОСТ“ в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. Нейното разпространение на език, различен от българския, представлява нарушение на чл. 181, ал. 2 от ИК, съгласно който предизборната кампания се води на български език.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 181, ал. 2, и чл. 495, ал. 1 и чл. 496 от Изборния кодекс и §1, т. 17 от ДР на ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната на чл. 181, ал. 2 от ИК от Лютви Ахмед Местан, ЕГН ..., и Орхан Ахмедов Исмаилов, ЕГН ..., в качеството им на представляващи коалиция „Обединение ДОСТ“, извършено чрез разпространението на агитационен материал – песен на език, различен от българския, при провеждане на предизборната кампания на територията на община Кирково и община Джебел на 10 и 11 март 2017 г.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение по чл. 181, ал. 2 от ИК на Лютви Ахмед Местан, ЕГН ..., и Орхан Ахмедов Исмаилов, ЕГН ..., в качеството им на представляващи коалиция „Обединение ДОСТ“, с адрес за кореспонденция: гр. София 1000, район „Оборище“, ул. „Бачо Киро“ № 26, 28, 30, сграда № 30, ет. 3.

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на Областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения