Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4583-НС
София, 22 март 2017 г.

ОТНОСНО: жалбa от Нина Ангелова Чавдарова и Александра Константинова Берданкова срещу решение № 76-НС от 17.03.2017 г. на Районна избирателна комисия (РИК) 16 – Пловдив

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила по електронната поща жалба с вх. № НС-10-87/21.03.2017 г. от Нина Ангелова Чавдарова и Александра Константинова Берданкова в качеството им на упълномощени представители на Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция „БСП за България” за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. Жалбата е срещу решение № 76-НС от 17.03.2017 г. на Районна избирателна комисия (РИК) 16 – Пловдив, подписана е и е получена като сканирано копие, препратено от РИК 16 – Пловдив. С вх. № НС-10-87\1 от 21.03.2017 г. в ЦИК е внесен и доказателствен материал (3 броя снимки), както и копие на жалбата, входирана в РИК-16 Пловдив с вх. № 115 /20.03.2017 г.

По искане на Централната избирателна комисия за комплектуване на преписката по жалбата в ЦИК е постъпило писмо с вх. № НС-10-87\2 от 22.03.2017 г. от РИК 16 – Пловдив, с приложени към него: жалба до ЦИК чрез РИК 16 - Пловдив с вх. № 115/20.03.2017 г. на РИК 16 – Пловдив; пълномощно от Корнелия Петрова Нинова в полза на Нина Ангелова Чавдарова с изх. № 168/17.02.2017 г.; пълномощно от Корнелия Петрова Нинова в полза на Александра Константинова Берданкова с изх. № 286/16.03.2017 г.; решение № 76-НС/17.03.2017 г. на РИК 16 – Пловдив; публикация на решение № 76-НС/17.03.2017 г. на РИК 16 – Пловдив на интернет страницата на комисията; протокол от заседание на 17.03.2017 г. на РИК16 – Пловдив; проект за дневен ред за 17.03.2017 г. на РИК 16 – Пловдив; присъствен лист за 17.03.2017 г. на РИК 16 – Пловдив; писмо от ТЕОЛИНО ПЛАСТ ООД с вх. № 102/17.03.2017 г. на РИК 16 –Пловдив; снимков доказателствен материал (3 броя снимки); писмо с изх. № 31/17.03.2017 г. на РИК 16 – Пловдив до ТЕОЛИНО ПЛАСТ ООД; писмо с изх. № 30/17.03.2017 г. на РИК 16 – Пловдив до НОВА ТРЕЙД ЕООД; разрешение на община Пловдив № 10 РИЕ 55(5)/16.05.2016; разрешение на община Пловдив № 10 РИЕ 93-5/21.12.2016 г.; копие от интернет публикация на сайта „TrafficNews.bg”; снимков доказателствен материал (3 броя снимки); жалба от Александра Константинова Берданкова с вх. № 93/16.03.2017 г. на РИК 17 – Пловдивски, ведно с пълномощно и доказателствен материал (1 снимка); сигнал от Нина Ангелова Чавдарова с вх. № 91/16.03.2017 на РИК 16 – Пловдив, ведно с пълномощно и доказателствен материал (1 снимка).

С жалбата си до ЦИК от 21.03.2017 г. Нина Ангелова Чавдарова и Александра Константинова Берданкова оспорват решение № 76-НС от 17.03.2017 г. на РИК 16 – Пловдив, като твърдят неправилност, незаконосъобразност и че то е постановено в нарушение на материалния закон, както и в противоречие на установената фактическа обстановка. Според жалбоподателите РИК 16 – Пловдив е приела, че изложените в жалбата на Александра Берданкова до нея факти преповтарят тези, изложени в сигнала на Нина Чавдарова, и правилно е обединила проверките по тях. Била е извършена проверка от член на РИК 16 – Пловдив, направени са снимки, които установяват нарушението и са приобщени към преписката. След тази извършена проверка и на основание събраните доказателства докладчикът по преписката е направил пред РИК 16 – Пловдив предложение за приемане на решение за установяване нарушение на чл. 183, ал. 2 и ал. 4 от ИК.

На проведеното на 17.03.2017 г. заседание РИК 16 – Пловдив е приела решение № 76-НС от 17.03.2017 г., с което на основание чл. 70, ал. 4, изр. второ от ИК е отхвърлила предложението за решение, направено от докладчика по сигнал с вх. № 91 от 16.03.2017 г. и жалба с вх. № 93 от 16.03.2017 г.

Жалбоподателите твърдят, че жалбата им е допустима, тъй като е налице отхвърлително решение по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ от ИК, което обуславя и правния им интерес от оспорване на същото решение. Също така твърдят, че извършената от РИК 16 – Пловдив проверка по безспорен и несъмнен начин е установила извършени нарушения на Изборния кодекс към датата 16.03.2017 г., а от друга страна са индивидуализирани техните извършители. Според жалбоподателите Решение № 4523-НС от 16.03.2017 г. на ЦИК не касае процесните билбордове, предмет на настоящата жалба, тъй като в тях се съдържа задължителният текст, предвиден в чл. 183, ал. 2 от ИК.

Предмет на настоящата жалба са два билборда, намиращи се в гр. Пловдив на дата 16.03.2017 г. с образа на кандидата за народен представител Бойко Борисов, в които е ползвано знамето на Република България и с поставен надпис „Купуването и продаването на гласове е престъпление“. Надписът обаче е много по-малък от законоустановените 10% от площта на агитационния материал. Това дава основание да се направи изводът, че между агитационните материали, предмет на Решение № 4523-НС от 16.03.2017 г. на ЦИК, и агитационните материали, предмет на обжалваното решение № 76-НС от 17.03.2017 г. на РИК 16 – Пловдив, не е налице идентичност. Също така РИК 16 – Пловдив в процеса на проверка е установила и извършителите на нарушението.

С оглед на изложеното жалбоподателите молят постановеното решение № 76-НС от 17.03.2017 г. на РИК 16 – Пловдив да бъде отменено, Централната избирателна комисия да се произнесе по същество или преписката да бъде върната на РИК 16 – Пловдив, за ново произнасяне.

Централната избирателна комисия намира жалбата за подадена от активно легитимирани лица в срок и срещу подлежащ на обжалване акт на РИК 16 – Пловдив, а разгледана по същество за основателна в частта й относно нарушение на чл. 183, ал. 2 от ИК, касаещо размера на задължителната информация. Централната избирателна комисия счита, че е налице и нарушение на чл. 183, ал. 1 от ИК.

Видно от доказателствения материал (снимки), приложени към жалба с вх. № НС-10-87/21.03.2017 г. и № НС-10-87\1 21.03.2017 г. от Нина Ангелова Чавдарова и Александра Константинова Берданкова до ЦИК, на самите билбордове е поставен надпис „Купуването и продаването на гласове е престъпление“, но този надпис е видимо значително по-малък от законоустановените 10% от площта на агитационния материал. В този смисъл е и констатацията, направена след извършената проверка на място на 16.03.2017 г. от член на РИК 16 – Пловдив, който също е направил снимки и ги е приобщил към преписката.

Централната избирателна комисия приема, че това е нарушение на чл. 183, ал. 2 от ИК, където изрично е записано, че информацията „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал.

От друга страна ЦИК със свое Решение № 4523-НС от 16.03.2017 г. е приела, че агитационен материал, в който липсва въобще текстът, че купуването и продаването на гласове е престъпление, е нарушение на изискването на чл. 183, ал. 2 от ИК. Доказателствата, приложени към настоящата жалба, обаче сочат, че се касае за ново и по-различно нарушение на чл. 183, ал. 2 от ИК, а именно неспазване на задължителните изисквания за размер на надписа върху агитационен материал.

Централната избирателна комисия приема също така, че е налице и нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 1, изречение второ от ИК, а именно, че на всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава. Това заключение следва от информацията, публикувана на сайта на ПП „ГЕРБ“ в раздел „Новини“ на 15.03.2017 г., където е оповестено прессъобщение, че „националният предизборен щаб на ПП „ГЕРБ“ няма нищо общо с поставените билбордове, на които е използван националният флаг на България в Пловдив и по автомагистрала „Тракия“.

Предвид гореизложеното оспореното решение е неправилно, а релевираните оплаквания за неговата незаконосъобразност са основателни.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26а във връзка с чл. 73 и чл. 183, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 76-НС от 17.03.2017 г. на РИК 16 – Пловдив, и връща преписката за ново произнасяне съобразно мотивната част на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения