Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4582-МИ/НР
София, 22 март 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Димово, област Видин

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-119 от 22.03.2017 г. е постъпило писмо от ОИК – Димово, с приложено заявление от Мариана Панайотова Гергова за освобождаването й като член на ОИК – Димово, поради несъвместимост по чл. 66, ал. 1, т. 1 от ИК, тъй като възнамерява да се кандидатира за кмет на кметство Гара Орешец в предстоящите частични избори.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Димово, област Видин, Мариана Панайотова Гергова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения