Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4582-МИ/НР
София, 22 март 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Димово, област Видин

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-119 от 22.03.2017 г. е постъпило писмо от ОИК – Димово, с приложено заявление от Мариана Панайотова Гергова за освобождаването й като член на ОИК – Димово, поради несъвместимост по чл. 66, ал. 1, т. 1 от ИК, тъй като възнамерява да се кандидатира за кмет на кметство Гара Орешец в предстоящите частични избори.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Димово, област Видин, Мариана Панайотова Гергова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения