Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4566-НС
София, 21 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление с вх. № 17 (17-3) от 20.03.2017 г. от сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“, подписано от представляващия Атанаска Кънчева Цанкова, чрез упълномощения представител Вили Иванова Пехливанска, регистрирана с Решение на ЦИК № 4513-НС от 15.03.2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Атанаска Кънчева Цанкова в полза на Вили Иванова Пехливанска; пълномощни от Атанаска Кънчева Цанкова, представляваща сдружението, в полза на 84 (осемдесет и четири) лица – упълномощени представители на сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“; списъци с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., списъците са представени и в електронен вид на технически носител; 84 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

С вх. № НС-00-259/20.03.2017 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“.

От извършената служебна проверка на лицата от списъка, приложен към заявлението, се установи, че към датата на подаване на заявката 84 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в страната 84 упълномощени представители на сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.       

Иван Ангелов Чуруков

2.       

Елена Стоянова Тянчева

3.       

Георги Димитров Тянчев

4.       

Димитър Георгиев Тянчев

5.       

Росен Митков Инджов

6.       

Тодор Илиев Грибачев

7.       

Станка Илиева Стрелкова

8.       

Диляна Василева Калоферова

9.       

Анастас Василев Чернев

10.  

Златка Славчева Канева

11.  

Екатерина Василева Костадинова

12.  

Борислав Христов Атанасов

13.  

Емил Спасов Митев

14.  

Атанаска Емилова Митева

15.  

Сергей Станиславов Брезов

16.  

Илиян Соколов Чимбов

17.  

Пламена Тихомирова Демерджиева

18.  

Росица Светлозарова Тревенска

19.  

Запрянка Иванова Чурукова

20.  

Тодор Георгиев Узунов

21.  

Мария Николова Делитанова

22.  

Радомира Василева Нанова

23.  

Боряна Димитрова Юрукова

24.  

Златка Райкова Димитрова

25.  

Деница Стаменова Димитрова

26.  

Костадин Василева Шикеров

27.  

Иван Василев Димитров

28.  

Апостол Пламенов Зоев

29.  

Захарина СимеоноваТревенски

30.  

Стефан Боянов Бойчев

31.  

Дияна Симеонов Шекерова

32.  

Красимир Алдинов Шекеров

33.  

Светлана Димитрова Чимбова

34.  

Звезда Траева Джулева

35.  

Драгомир Христов Каптебилов

36.  

Ангел Петров Василев

37.  

Димитров Асенов Димов

38.  

Илия Стефанов Димитров

39.  

Димитър Илиев Христев

40.  

Галя Асенова Янкова

41.  

Миглена Красимирова Йорданова

42.  

Тодор Апостолов Гърмидолов

43.  

Надежда Данчева Чукалова

44.  

Иван Борисов Бекиров

45.  

Николинка Петрова Топалска

46.  

Цветелин Атанасов Пищялов

47.  

Пламена Борисова Даскалова

48.  

Руслана Красимирова Драганова

49.  

Иван Петров Начев

50.  

Цветан Петров Павлов

51.  

Александър Петров Берийски

52.  

Красимир Видолов Краев

53.  

Йордан Александров Димитров

54.  

Благовеста Георгиева Груева

55.  

Георги Димитров Димитров

56.  

Гина Латева Павлова

57.  

Мария Николова Цънцарова

58.  

Станислав Василев Запрянов

59.  

Петър Генчев Петров

60.  

Николина Стоянова Гавраилска

61.  

Димитър Стоянов Стоянов

62.  

Здравко Рангелов Колев

63.  

Иво Радев Радев

64.  

Петко Костов Танев

65.  

Латинка Койчева Митова

66.  

Васил Димитров Аръков

67.  

Мирослав Златков Златев

68.  

Петрана Йорданова Чукова

69.  

Марин Георгиев Дамянов

70.  

Запрянка Илиева Иванова

71.  

Тянчо Иванов Желязков

72.  

Лили Стефчова Илиева

73.  

Добромира Петрова Божкова

74.  

Янко Ангелов Янков

75.  

Гергана Димитрова Янкова

76.  

Таня Иванова Арабаджова

77.  

Венета Иванова Пенкова

78.  

Йорданка Иванова Павлова

79.  

Георги Иванов Грозев

80.  

Пантелей Стоянов Григоров

81.  

Стоян Пантелеев Григоров

82.  

Милена Иванова Желязкова

83.  

Йордан Ангелов Желязков

84.  

Мария Ангелова Григорова

 Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1481-МИ / 26.09.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Мездра, област Враца

  • № 1479-НС / 26.09.2022

    относно: жалба от Гроздан Георгиев Грозев в качеството му на кандидат за народен представител от партия „Движение за права и свободи“ в 31-ви МИР – Ямболски, срещу решение № 66-НС от 23.09.2022 г. на РИК – Ямбол

  • № 1478-НС / 26.09.2022

    относно: жалба от Тони Якимов Лучански срещу решение № 106-НС от 23.09.2022 г. и решение № 107-НС от 24.09.2022 г. на РИК – Кюстендил

  • всички решения