Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 447-НС
София, 10 юли 2021 г.

ОТНОСНО: заличаване на наблюдатели от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“

С Решение № 374-НС от 2 юли 2021 г. на ЦИК Ивайло Стоянов Герджиков, ЕГН … , и Ива Хубанова Михайлова, ЕГН … (с поправка на техническа грешка с Решение № 391-НС от 05.07.2021 г. на ЦИК), са регистрирани като наблюдатели извън страната от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“.

С вх. № НС-18-53 от 09.07.2021 г. по електронната поща на Централната избирателна комисия е постъпило писмо от представляващия Ива Юлиянова Лазарова за заличаване и отписване от публичния регистър на наблюдатели от сдружението.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 14 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА като наблюдатели 2 (двама) упълномощени представители на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ – Ивайло Стоянов Герджиков, ЕГН … , и Ива Хубанова Михайлова, ЕГН … .

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения