Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 447-НС
София, 10 юли 2021 г.

ОТНОСНО: заличаване на наблюдатели от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“

С Решение № 374-НС от 2 юли 2021 г. на ЦИК Ивайло Стоянов Герджиков, ЕГН … , и Ива Хубанова Михайлова, ЕГН … (с поправка на техническа грешка с Решение № 391-НС от 05.07.2021 г. на ЦИК), са регистрирани като наблюдатели извън страната от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“.

С вх. № НС-18-53 от 09.07.2021 г. по електронната поща на Централната избирателна комисия е постъпило писмо от представляващия Ива Юлиянова Лазарова за заличаване и отписване от публичния регистър на наблюдатели от сдружението.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 14 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА като наблюдатели 2 (двама) упълномощени представители на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ – Ивайло Стоянов Герджиков, ЕГН … , и Ива Хубанова Михайлова, ЕГН … .

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения