Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4469-НС
София, 10 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „СЪПОРТ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпили са заявления с вх. № 3 (3-4) от 19.03.2017 г. от сдружение „СЪПОРТ“, представлявано от Петър Дименов Райчев – председател на УС, чрез пълномощника Иван Георгиев Георгиев, регистрирана с Решение на ЦИК № 4375-НС от 1 март 2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Петър Дименов Райчев, представляващ сдружението, в полза на Иван Георгиев Георгиев, и пълномощно от Петър Дименов Райчев в полза на 120 (сто и двадесет) лица – представители на сдружение „СЪПОРТ“; списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., списъкът е представен и в електронен вид на технически носител; 120 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

С вх. № НС-00-194 от 10.03.2017 г. на ЦИК e пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „СЪПОРТ“.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 118 (сто и осемнадесет) лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс – имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 26 март 2017 г., а за две от лицата са установени несъответствия.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 118 (сто и осемнадесет) упълномощени представители на сдружение „СЪПОРТ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Мария Георгиева Манолова

 

2.       

Петър Георгиев Манолов

 

3.       

Георги Петров Манолов

 

4.       

Иван Петров Манолов

 

5.       

Ирен Стоянова Бакърджиева

 

6.       

Красимир Тодоров Сарабеев

 

7.       

Василка Желязкова Сарабеева

 

8.       

Тодор Неделчев Сарабеев

 

9.       

Екатерина Рангелова Сарабеева

 

10.  

Ваня Стоянова Пашикова

 

11.  

Петър Стоянов Пашиков

 

12.  

Елена Василева Пашикова

 

13.  

Стоян Петров Пашиков

 

14.  

Николай Ненков Ненев

 

15.  

Руска Александрова Велева- Баташка

 

16.  

Ангел Димитров Велев

 

17.  

Диана Спасова Баташка

 

18.  

Венцислав Димитров Баташки

 

19.  

Веселина Тодорова Баташка

 

20.  

Здравка Драгиева Баташка

 

21.  

Емил Костадинов Костадинов

 

22.  

Костадин Гълъбов Костадинов

 

23.  

Калина Благова Костадинова

 

24.  

Зорка Илиева Кузева

 

25.  

Екатерина Малинова Бирникова

 

26.  

Борис Димитров Бирников

 

27.  

Недялка Иванова Златанова

 

28.  

Георги Малинов Златанов

 

29.  

Пенка Георгиева Златанова

 

30.  

Виолета Костадинова Тошева

 

31.  

Иван Йорданов Тошев

 

32.  

Елена Велева Попова- Гундарова

 

33.  

Радослав Александров Костурков

 

34.  

Надежда Ангелова Кавалджиева

 

35.  

Петя Тодорова Йорданова

 

36.  

Мария Красимирова Костуркова

 

37.  

Явор Георгиев Йорданов

 

38.  

Елена Георгиева Сотирова

 

39.  

Минка Стоянова Кукова

 

40.  

Кристина Иванова Кукова

 

41.  

Елена Михайлова Златанова

 

42.  

Цветан Иванов Златанов

 

43.  

Ангел Георгиев Тилев

 

44.  

Стоил Петров Гълъбов

 

45.  

Стоимен Атанасов Таслаков

 

46.  

Иванка Ангелова Тилева

 

47.  

Венцислав Георгиев Тилев

 

48.  

Георги Йорданов Тилев

 

49.  

Надежда Петрова Тилева

 

50.  

Йордан Георгиев Тилев

 

51.  

Ненко Ангелов Вергов

 

52.  

Димитрийка Ангелова Вергова

 

53.  

Йордан Василев Гавазов

 

54.  

Васил Йорданов Гавазов

 

55.  

Надка Димитрова Гавазова

 

56.  

Мариана Иванова Ламбрева

 

57.  

Васил Георгиев Гергинова

 

58.  

Дияна Христова Гергинова

 

59.  

Олга Иванова Гергинова

 

60.  

Ася Райчева Янакиева

 

61.  

Мария Стефанова Баташка

 

62.  

Боряна Николова Баташка

 

63.  

Дафина Стоилова Темелкова

 

64.  

Георги Борисов Темелков

 

65.  

Георги Георгиев Френски

 

66.  

Боряна Георгиева Френска

 

67.  

Борина Ангелова Георгиева

 

68.  

Христо Тодоров Чуперков

 

69.  

Спаска Димитрова Велева

 

70.  

Иванка Димитрова Радкова

 

71.  

Димитър Ангелов Велев

 

72.  

Атанаса Илиева Табакова

 

73.  

Атанас Георгиев Баташки

 

74.  

Мария Тодорова Баташка

 

75.  

Петър Николов Куков

 

76.  

Мария Иванова Фадулева

 

77.  

Невянка Запрянова Попова

 

78.  

Вельо Атанасов Попов

 

79.  

Георги Ангелов Тонов

 

80.  

Ивана Борисова Тонова

 

81.  

Благой Георгиев Костадинов

 

82.  

Стойчо Иванов Димитров

 

83.  

Петър Иванов Маденов

 

84.  

Екатерина Димчова Баташка

 

85.  

Петър Димитров Баташки

 

86.  

Атанас Христов Фадулев

 

87.  

Христо Атанасов Фадулев

 

88.  

Йордан Георгиев Велев

 

89.  

Христо Димитров Трифчев

 

90.  

Димитър Георгиев Мустаков

 

91.  

Милица Илиева Ненева

 

92.  

Гълъбинка Михайлова Ташева

 

93.  

Тодорка Стоянова Славкова

 

94.  

Иван Василев Славков

 

95.  

Смиляна Георгиева Ловчанова

 

96.  

Надка Ангелова Ракова

 

97.  

Васил Тодоов Раков

 

98.  

Георги Димитров Маденов

 

99.  

Василка Иванова Баташка

 

100.                     

Тодор Петров Баташки

 

101.                     

Иван Тодоров Баташки

 

102.                     

Райна Иванова Баташка

 

103.                     

Димитър Петров Баташки

 

104.                     

Димчо Ангелов Янакиев

 

105.                     

Атанас Тодоров Долев

 

106.                     

Йорданка Димитрова Чоперкова

 

107.                     

Георги Кръстев Лалов

 

108.                     

Стефка Тодорва Чоперкова

 

109.                     

Стефка Тодорва Чоперкова

 

110.                     

Димитър Василев Славков

 

111.                     

Лилия Илиева Славкова

 

112.                     

Васил Димитров Славков

 

113.                     

Иван Илиев Баладжов

 

114.                     

Илияна Иванова Баладжова

 

115.                     

Иванка Вадова Станчева

 

116.                     

Георги Илиев Калоферов

 

117.                     

Георги Петров Ламбрев

 

118.                     

Катерина Борисова Калоферова

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения