Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 444-ПВР/МИ
София, 19 август 2011 г.

ОТНОСНО: временното заместване, предсрочното прекратяване на пълномощията на членовете на общинските избирателни комисии и попълване на състава на общинските избирателни комисии

На основание чл. 26, ал. 1, т.1 във връзка с чл.17, чл. 25, ал.1, чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6, чл. 30, ал. 10 и § 5, т.3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Основания и производство по предсрочно прекратяване на пълномощията на член на общинската избирателна комисия

1. Пълномощията на член на общинската избирателна комисия се прекратяват предсрочно:

а) по собствено желание;

б) при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода;

в) при поставяне под запрещение;

г) при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;

д) в случайте, когато се установи, че заема или заеме след назначаването си някоя от следните длъжности: народен представител, член на Европейския парламент, министър или заместник-министър, главен секретар на президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет, главен секретар на министерство или областна администрация, секретар на община или кметство, съдия в Конституционния съд, съдия в административен съд или прокурор в административна прокуратура, съдия във Върховния административен съд или прокурор във Върховната административна прокуратура, областен управител или заместник областен управител, кмет или заместник-кмет, военнослужещ във въоръжените сили, служител в Министерството на вътрешните работи;

е) когато бъде регистриран за кандидат за общински съветник, кмет на община или кмет на кметствo, както и когато бъде регистриран за кандидат за президент или вицепрезидент на републиката за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.;

ж) когато се установи, че е съпруг/съпруга, роднина по права линия или брат, или сестра на друг член на същата общинска избирателна комисия;

з) в случайте на нарушение на Изборния кодекс и на решенията на Централната избирателна комисия;

и) ако не участва по неуважителни причини в три поредни или в общо пет заседания през годината;

й) при смърт.

2. Централната избирателна комисия с решение освобождава членовете на общинските избирателни комисии след запознаване и обсъждане на документите, възраженията и другите доказателства, установяващи настъпването на обстоятелствата по предходната точка. Решението, с което се освобождава член на общинска избирателна комисия по букви „г" - „ж" и буква "и" може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до три дни от съобщаването му.

 

II. Попълване състава на общинската избирателна комисия

3. Председателят на Централната избирателна комисия в срок до три дни от влизането в сила на решението по т. 2 за прекратяване на пълномощията на член на общинската избирателна комисия поради наличие на обстоятелство по т.1 уведомява предложилата го партия или коалиция от партии.

4. Съответната партия или коалиция от партии предлага нов член на общинската избирателна комисия на Централната избирателна комисия, която го назначава в срок до три дни от получаване на предложението.

 

III. Временно заместване на член на общинска избирателна комисия

5. Член на общинската избирателна комисия, който не участва в заседанията повече от 30 дни, за периода, в който той не изпълнява правомощията си, може да бъде заместен временно от член, предложен от съответната партия или коалиция от партии, който се назначава от Централната избирателна комисия в срок до три дни от получаване на предложението на съответната партия или коалиция от партии.

6. В случаите по т. 4 и 5 предложението на съответната политическа партия и коалиция от партии, както и предложените лица следва да отговарят на изискванията, посочени в Решение № 30 от 18 юли 2011 г. на Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1186-МИ / 30.06.2022

  относно: жалба против решение № 147-МИ от 19.06.2022 г. на ОИК – Борован, област Враца

 • № 1185-МИ / 30.06.2022

  относно: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми, с цел прибиране и съхраняване на изборни книжа и материали след произвеждането на частичните избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1184-МИ / 28.06.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

 • всички решения