Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4332-МИ
София, 20 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Лозенец, община Царево, област Бургас

Общинска избирателна комисия – Царево, област Бургас, с писмо вх. № МИ-15-76/17.02.2017 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 153 от 12.02.2017 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 4 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Лозенец, община Царево, област Бургас, Мария Тянкова Василева.

Към преписката са приложени: заверено копие на писмо изх. № 110 от 09.02.2017 г. на председателя на Общински съвет – Царево, до Общинска избирателна комисия – Царево; заверено копие от заявление вх. № 353 от 07.02.2017 г. от Мария Тянкова Василева за предсрочно прекратяване на пълномощията й като кмет на кметство Лозенец, община Царево; Решение № 153 от 12.02.2017 г. на ОИК – Царево, и справка рег. № 37-01-5 от 14.02.2017 г. на кмета на община Царево инж. Георги Иванов Лапчев относно броя на населението в кметство Лозенец към 12.02.2017 г.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Царево, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс.

Поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Лозенец, община Царево, област Бургас.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения