Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4273-НС
София, 10 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: заличаване на регистрация на партия Съюз на Свободните Демократи за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Централната избирателна комисия с Решение № 4267-НС от 8 февруари 2017 г. е регистрирала партия Съюз на Свободните Демократи за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс и раздел ІV, т. 18 от Решение № 4133-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК.

От протокол с вх. № НС-04-03-25 от 10 февруари 2017 г. на ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия Съюз на Свободните Демократи в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., се установява, че общият брой установени коректни записи е 1675 и следователно представеният за проверка списък съдържа по-малко от 2500 избиратели, които подкрепят регистрацията на партия Съюз на Свободните Демократи.

При тези данни не са налице изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5, предл. последно от Изборния кодекс и Решение № 4133-НС от 26 февруари 2017 г. на ЦИК за регистрация на партия Съюз на Свободните Демократи за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. и регистрацията на партията при условие на неприключила процедура следва да се заличи.

На основание чл. 137, ал. 4, във връзка с ал. 2 и 3 и във връзка с чл. 129, ал. 1 от ИК Централната избирателна комисия възстановява внесения от партия Съюз на Свободните Демократи безлихвен депозит в размер на 2500 лева за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. в 7-дневен срок от влизане в сила на решението на ЦИК за заличаване на регистрацията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 133, ал. 3, т. 5, предл. последно и чл. 135, ал. 5, чл. 137, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 129, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на партия Съюз на Свободните Демократи за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., извършена с Решение № 4265-НС от 8 февруари 2017 г. на ЦИК.

ВЪЗСТАНОВЯВА безлихвения депозит в размер на 2500 лева, внесен от партия Съюз на Свободните Демократи за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., в 7-дневен срок от влизане в сила на решението на ЦИК за заличаване на регистрацията.

Сумата да бъде възстановена по следната банкова сметка на партията: BG40PIRB80681605012760, „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения