Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4271-НС
София, 9 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: заличаване на регистрация на партия БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Централната избирателна комисия с Решение № 4265-НС от 8 февруари 2017 г. е регистрирала партия БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс и раздел ІV, т. 18 от Решение № 4133-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК.

От протокол с вх. № НС-04-03-24 от 9 февруари 2017 г. на ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., се установява, че общият брой установени коректни записи е 2050 и следователно представеният за проверка списък съдържа по-малко от 2500 избиратели, които подкрепят регистрацията на партия БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ.

При тези данни не са налице изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5, предл. последно от Изборния кодекс и Решение № 4133-НС от 26 февруари 2017 г. на ЦИК за регистрация на партия БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. и регистрацията на партията при условие на неприключила процедура следва да се заличи.

На основание чл. 137, ал. 4, във връзка с ал. 2 и 3 и във връзка с чл. 129, ал. 1 от ИК Централната избирателна комисия възстановява внесения от партия БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ безлихвен депозит в размер на 2500 лева за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. в 7-дневен срок от влизане в сила на решението на ЦИК за заличаване на регистрацията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 133, ал. 3, т. 5, предл. последно и чл. 135, ал. 5, чл. 137, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 129, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на партия БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., извършена с Решение № 4265-НС от 8 февруари 2017 г. на ЦИК.

ВЪЗСТАНОВЯВА безлихвения депозит в размер на 2500 лева, внесен от партия БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., в 7-дневен срок от влизане в сила на решението на ЦИК за заличаване на регистрацията.

Сумата да бъде възстановена по следната банкова сметка на партията: BG73BUIN95611000537317; BIC: BUINBGSF, „Алианц Банк България“ АД, Бизнес център „Журналист“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения