Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 426-ЕП
София, 26 май 2019 г.

ОТНОСНО: жалби от Ерай Метин Юмер, Юмер Ерол Ахмед, Месут Шукри Юсеин, Джейхан Мюмюн Мустафа, Ахмед Мехмед Юсуф и Юсеин Мехат Аликьосе, срещу решение № 71 от 20.05.2019 г. на Районна избирателна комисия в Девети район – Кърджалийски

В Централната избирателна комисия са постъпили жалби чрез Районната избирателна комисия в Девети район – Кърджалийски, с вх. № ЕП-15-164 от 26.05.2019 г., от Ерай Метин Юмер, Юмер Ерол Ахмед, Месут Шукри Юсеин, Джейхан Мюмюн Мустафа, Ахмед Мехмед Юсуф и Юсеин Мехат Аликьосе, срещу решение № 71 от 20.05.2019 г. на Районна избирателна комисия в Девети район – Кърджалийски, в частта, с която са освободени като членове на СИК на територията на Момчилград.

С цитираното по-горе решение РИК – Кърджалийски, по предложение с вх. № 180 от 20.05.2019 г. на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака, ВМРО“ е освободила посочените по-горе лица, назначени за членове на СИК на територията на община Момчилград. С решение № 17-ЕП от 30.04.2019 г. на РИК – Кърджалийски, са назначени секционните избирателни комисии на територията на община Момчилград.

Преписката е окомплектована от РИК – Кърджалийски, и е изпратена на Централната избирателна комисия на 25 май 2019 г.

Производството е по чл. 73, ал. 1 от ИК.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с документите по преписката, намира жалбите за недопустими, тъй като са подадени след изтичане на тридневния срок от публикуване и обявяване на оспореното решение на РИК – Кърджалийски.

Съгласно чл. 73, ал. 1, изр. първо ИК решенията на РИК може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им. От представената преписка се установява, че оспореното решение № 71-ЕП от 20.05.2019 г. на РИК – Кърджалийски, е публикувано на интернет страницата на комисията на 20.05.2019 г. в 20.24 часа, т. е. крайният срок за обжалване изтича на 23.05.2019 г.

Жалбите са подадени на 25.05.2019 г. след изтичане на крайния срок за обжалване на решение № 71-ЕП на РИК – Кърджалийски, поради което същите се явяват недопустими и следва да бъдат оставени без разглеждане.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбате на Ерай Метин Юмер, Юмер Ерол Ахмед, Месут Шукри Юсеин, Джейхан Мюмюн Мустафа, Ахмед Мехмед Юсуф и Юсеин Мехат Аликьосе, срещу решение № 71 от 20.05.2019 г. на Районна избирателна комисия в Девети район – Кърджалийски, в частта, с която са освободени като членове на СИК в Девети район – Кърджалийски на територията на Момчилград, като недопустими.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения