Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4205-НС
София, 3 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Стара Загора с вх. № НС-05-15 от 29.01.2017 г. на ЦИК. Към писмото e представен протокол от 29.01.2017 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, както и всички изискуеми документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК.

На консултациите са участвали представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, надлежно упълномощени съгласно чл. 60 ал. 2 от ИК. Не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството на Районна избирателна комисия в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 4130-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, в състав от 17 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Иванова Крумова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Междну Бехчет Халид
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Атанасова Кънева
СЕКРЕТАР: Адриана Николова Тенева
ЧЛЕНОВЕ: Тонка Иванова Тачева
  Диана Ценкова Иванова
  Надя Петрова Ралчева
  Димо Пенев Димитров
  Нина Цветкова Савова-Кършакова
  Денчо Иванов Денев
  Ива Георгиева Димитрова
  Женя Стоянова Иванова
  Боряна Костова Карамихова-Желева
  Татяна Неделчева Чанкова
  Филип Нойков Горов
  Кристиан Атанасов Баджаков
  Соня Пламенова Тодорова
 1. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 4 февруари 2017 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3000-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

 • № 2999-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

 • № 2998 / 27.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

 • всички решения