Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 42-МИ
София, 19 май 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Церово, община Благоевград, област Благоевград

Общинска избирателна комисия – Благоевград, с писмо № МИ-15-120 от 18.05.2021 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 311-МИ от 05.05.2021 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 ЗМСМА са прекратени пълномощията на Лефтер Маринов Едипов като кмет на кметство Церово, община Благоевград, област Благоевград.

Към писмото са приложени следните документи: решение № 311-МИ от 05.05.2021 г. на ОИК – Благоевград; решение № 312-МИ от 12.05.2021 г. на ОИК – Благоевград; писмо от община Благоевград до ОИК – Благоевград с приложен препис-извлечение от акт за смърт № 0002 от 27.04.2021 г. на Лефтер Маринов Едипов; писмо от община Благоевград с приложена разпечатка на таблица за броя на населението по постоянен адрес към 15.03.2021 г. на кметство Церово – 725, поради което кметство Церово, община Благоевград, област Благоевград, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Благоевград, област Благоевград, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Церово, община Благоевград, област Благоевград.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения