Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 418-НС
София, 7 юли 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Николай Йорданов Белалов, наблюдател от Институт за социална интеграция, срещу решение № ИР 24-88 от 03.07.2021 г. на РИК 24 – София

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-18-47 от 05.07.2021 г. от Николай Йорданов Белалов, наблюдател от Институт за социална интеграция, срещу решение № ИР 24-88 от 02.07.2021 г. на РИК 24 – София.

В жалбата се твърди, че ПП Възраждане е разположила билбордове и плакати, които не отговарят на изискването на Изборния кодекс, като надписът „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ трябва да заема поне 10 % от лицевата площ, за което е сезирал РИК 24 – София.

Жалбоподателят твърди, че РИК 24 – София, вместо да разпореди на кмета на район „Искър“, Столична община, незабавно да премахне рекламните материали, несъответстващи на ИК и Заповед № СОА21-РД09-779/03.06.2021 г. на кмета на Столична община или да изиска от съответната партия да премахне рекламните си материали, несъответстващи на ИК, отхвърля жалбата.

Настоява ЦИК да отмени решение № ИР 24-88 от 03.07.2021 г. на РИК 24 – София, и да постанови кметът на района да премахне незаконно поставения рекламен материал, в нарушение на Заповед № СОА21-РД09-779/03.06.2021 г. на кмета на Столична община и ИК, както и да постанови партията да отстрани подобни рекламни материали, които е възможно да е поставила на територията на цялата страна.

Към жалбата не е приложено решението на РИК 24 – София, поради това е изискано РИК да предостави цялата преписка по жалбата. Освен решението на РИК с вх. № НС-15-576 от 06.07.2021 г. по имейл в ЦИК е изпратен и констативен протокол за извършена проверка от представители на РИК.

От материалите по преписката на РИК 24 – София, става ясно, че е извършена проверка от трима членове на РИК, която установява наличието на поставен агитационен материал, тип билборд, който отговаря на изискванията на Изборния кодекс, както и че поради неточно подаден адрес в сигнала на жалбоподателя до РИК не е открит поставен плакат, описан в същия сигнал. Има приложен и снимков материал във връзка с извършената проверка.

Централната избирателна комисия намира изводите на РИК 24 – София, за правилни и законосъобразни. Видно от решението, става ясно, че съгласно Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, рекламните съоръжения тип билборд не са собственост на общината, а на търговски дружества в повечето случаи, като разрешения за поставянето им се издава на лица и фирми, заявили съответното искане и изпълнили процедурата съгласно Наредбата. Според снимковия материал, приложен към жалбата, билбордът е собственост на подобно търговско дружество, което може да договаря и да сключва договори с предмет поставяне на агитационни материали в рамките на предизборна кампания.

Централната избирателна комисия приема, че в конкретния случай става дума за отношения между политическата партия и търговското дружество, свързани с наемане на рекламни площи, които се явяват частна собственост, и не могат да бъдат предмет на регламентиране в Заповед № СОА21-РД09-779/03.06.2021 г. на кмета на Столична община. С оглед на това не може да бъде направен извод, че се касае за нарушение на заповедта на Столична община и Изборния кодекс, за което да се наложи административно наказание по смисъла на ИК, или да се приложи принудителна административна мярка за отстраняване на агитационни материали от страна на компетентни органи на местната власт.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а, чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Николай Йорданов Белалов, наблюдател от Институт за социална интеграция, срещу решение № ИР 24-88 от 03.07.2021 г. на РИК 24– София.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София-град, чрез Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София, в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КрЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения