Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 416-ЕП
София, 25 май 2019 г.

ОТНОСНО: нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс, извършено от Веселин Марешки, представляващ коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № ЕП-10-91 от 24.05.2019 г. от ПП „ВМРО – Българско национално движение“ чрез пълномощника Красимир Запрянов, упълномощен от представляващия партията Красимир Каракачанов.

Със сигнала ЦИК е сезирана за извършени нарушения на разпоредбите на Изборния кодекс от страна на кандидата за евродепутат и водач на кандидатската листа на коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ – Веселин Марешки. Твърди се, че на 21 май 2019 г. в дебат в предаването „Референдум“, излъчено по Българска национална телевизия, между 21.00 и 22.00 ч. Веселин Марешки използва неприемливи думи и квалификации както срещу ПП „ВМРО – Българско национално движение“, така и персонално срещу двама от кандидатите евродепутати, а именно Ангел Джамбазки и Юлиан Ангелов, издигнати в кандидатската листа на партията. Излагат се твърдения, че Веселин Марешки е нарушил правилата за провеждане на предизборна агитация, регламентирани в Изборния кодекс, и по-специално нормата на чл. 183, ал. 4 ИК, където е забранено да се използват агитационни материали (писмени и устни), които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

В предаването „Референдум“ по Българската национална телевизия Веселин Марешки отправя персонални нападки и обиди към Юлиан Ангелов, който също взема участие в дебата, целящи уронването на честта и доброто му име, като в 33 минута и 22 секунда от клипа отправя към водещата призив: „Помолих Ви да опитате да се справите с олигофренията“, целящи да обидят и злепоставят Ангелов. Малко след това г-н Марешки потвърждавал, че квалификацията „олигофрен“ е насочена именно срещу представителя на „ВМРО – БНД“. В 26.03 минута квалифицира Ангелов като „много жалък“. Непристойното поведение и омразната реч към кандидатите на „ВМРО – БНД“ продължавало в хода на целия дебат от страна на Веселин Марешки и е насочено и срещу другия кандидат на партията Ангел Джамбазки. В 34:15 минута той наричал водача на листата на „ВМРО – БНД“ „любовница на Денди“ и казал, че в интернет пространството се разпространявал общ клип на двамата.

Подателят на сигнала счита, че дебатът представлява предизборна агитация, като и водещата Добрина Чешмеджиева отбелязва в реплика към Марешки, че същият не си служи с дадените му от закона възможности с цел да привлече подкрепа с градивни политически решения и мнения, а използвал единствено, за да урони честта и доброто име на „ВМРО – БНД“ и нейните кандидати. Подобно поведение нарушавало добрите нрави, същото е укоримо и недопустимо и е в нарушение на нормите на чл. 183, ал. 4 ИК.

Иска се от ЦИК да предприеме действия срещу коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ и представляващите я лица, като наложи санкция, поради нарушаването на разпоредбите на чл. 183, ал. 4 ИК относно забраната за използване на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

Към сигнала е приложено пълномощно от Красимир Каракачанов в полза на Красимир Генчев Запрянов и е посочен линк към архив на предаването „Референдум“ на официалния сайт на Българската национална телевизия.

С Решение № 89-ЕП от 7 април 2019 г. ЦИК е регистрирала КП „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Централната избирателна комисия се запозна с архивния видеоматериал от предаването „Референдум“ по Българска национална телевизия от 21 май 2019 г. в интервала между 21:00 – 22:00 ч. От материалите безспорно се установява използването на неприемливи и обидни думи и квалификации от страна на Веселин Марешки.

С оглед гореизложеното Централната избирателна комисия счита, че е осъществен фактическият състав на нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК, тъй като Веселин Марешки в предизборния дебат по Българска национална телевизия, предаването „Рефрендум“, излъчено на 21 май 2019 г. в интервала от 21:00 до 22:00 ч., действително използва думи и изрази, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

След като приема, че са налице нарушения по чл. 183, ал. 4 ИК, Централната избирателна комисия намира за основателно и искането.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 183, ал. 4 във връзка с чл. 480, ал. 2 във връзка с чл. 496, ал. 2, т. 1 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за използване на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите, предвидени в чл. 183, ал. 4 ИК, от Веселин Найденов Марешки като кандидат за член на Европейския парламент от Република България от кандидатската листа на коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установените нарушения на Веселин Найденов Марешки, ЕГН …, с адрес: ………………………………, кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г. от коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения