Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 413-НС
София, 7 юли 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ И ЦЕННОСТИ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 30 от 06.07.2021 г. от СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ И ЦЕННОСТИ от Веселка Атанасова Борисова, представляваща сдружението, чрез Илиян Детелинов Илиев– упълномощен представител, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Веселка Атанасова Борисова – представляваща сдружението, в полза на Илиян Детелинов Илиев;

- пълномощни от Веселка Атанасова Борисова – представляваща сдружението, в полза на 23 (двадесет и три) лица – представители на СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ И ЦЕННОСТИ;

- декларации по образец (Приложение № 30-НС от изборните книжа) – 23 (двадесет и три) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

- удостоверение за актуално правно състояние на сдружението, издадено на 30.06.2021 г. от Варненския окръжен съд, по ф.д. № 29/2012 г., от което е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. на ЦИК.

На 06.07.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ И ЦЕННОСТИ.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 21 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 2 от лицата са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ И ЦЕННОСТИ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 21 (двадесет и един) упълномощени представители на СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ И ЦЕННОСТИ, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Стилиян Михайлов Петров

 

2.

Тарзан Александров Илиев

 

3.

Петя Здравкова Петкова

 

4.

Милен Павлинов Крумов

 

5.

Галя Веселинова Данова

 

6.

Господин Филипов Господинов

 

7.

Иван Атанасов Василев

 

8.

Ветрияна Иванова Димитрова

 

9.

Парушка Христова Иванова

 

10.

Красимир Ценов Йотов

 

11.

Мирослав Илиев Йоцов

 

12.

Камелия Пешева Елисеева

 

13.

Асен Светльов Асенов

 

14.

Данаил Теофилов Георгиев

 

15.

Велизар Адълбертов Димитров

 

16.

Светла Радославова Асенова

 

17.

Григор Благоев Асенов

 

18.

Тодорина Иванова Колева

 

19.

Крум Павлинов Крумов

 

20.

Съдбина Цветанова Димитрова

 

21.

Митко Христов Лазаров

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения