Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 412-ЕП
София, 24.05.2019

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 251-ЕП от 3 май 2019 г. на ЦИК относно определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпило писмо от Министерството на външните работи с препратена грама от посолството на Република България в Кипър, с която информират за открита грешка в изписването на населеното място за образуване на избирателна секция извън страната – вместо „Паралимни“ е изписано грешно „Паралимини“.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 251-ЕП от 3 май 2019 г. на ЦИК, като за държава Кипър вместо място място „Паралимини 5290“ да се чете „Паралимни 5290“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 25.05.2019 в 01:08 часа

Свързани решения:

251-ЕП/03.05.2019

Календар

Решения

  • № 723 / 23.08.2019

    относно: изменение и допълнение на Решение № 12 от 26.03.2019 г. за работните групи в Централната избирателна комисия

  • № 722-МИ / 23.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Баните, област Смолян, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 721-МИ / 23.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Родопи, област Пловдив, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения