Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4052-МИ/НР
София, 22 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Крумовград, област Кърджали

Постъпило е предложение вх. № МИ-11-23 от 17.11.2016 г. от Ирина Ангелова Мухтарова упълномощен представител на Коалиция „Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО“ за област Кържали, с което се прави предложение на мястото на Павел Александров Красев, освободен от състава на ОИК – Крумовград, да бъде назначена за член на ОИК Елеонора Василева Узунова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7 , т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Елеонора Василева Узунова.

След като констатира, че пълномощията на Павел Александров Красев са прекратени предсрочно с Решение № 4051-МИ/НР от 22.11.2016 г. както и че са налице изискванията на чл. 3, ал. 3, чл. 75, ал.1, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и Решение № 3255-МИ/НР от 7 юни 2016 г., Централната избирателна комисия намира, че са налице изискванията за назначаване на Елеонора Василева Узунова за член на ОИК – Крумовград.

На основание чл. 57, ал.1 т.5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Крумовград, област Кърджали, Елеонора Василева Узунова, ЕГН ...

На новоназначения член на ОИК да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения