Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4016-ПВР
София, 13 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от Милко Гавазов – пълномощник на инициативен комитет за издигане на кандидатурата на ген. Румен Радев за президент, срещу решение № 110-22-ИП/НР от 13.11.2016 г. на РИК – Смолян

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба чрез РИК – Смолян, с вх. № Ж-59-2 от 13.11.2016 г. от Милко Гавазов – пълномощник на инициативен комитет за издигане на кандидатурата на ген. Румен Радев за президент, срещу решение № 110-22-ИП/НР от 13.11.2016 г. на РИК – Смолян.

Към преписката, изпратена от РИК – Смолян, са приложени: заверено копие от решение № 110-22-ИП/НР от 13.11.2016 г. на РИК – Смолян, заверено копие на писмо рег. № 345000-8041/13.11.2016 г. на ОД на МВР – Смолян, до председателя на РИК – Смолян; заверено копие на писмо рег. № 252000-5903/13.11.2016 г. на ОД на МВР – Смолян, до председателя на РИК – Смолян; два броя снимков материал; пълномощно в полза на Милко Иванов Гавазов от Стефан Данаилов, представляващ инициативния комитет.

Решението е оспорено като неправилно и незаконосъобразно. Жалбоподателят моли да бъде отменено решението и да бъдат дадени указания за точното прилагане на закона. Жалбоподателят твърди, че е извършена предизборна агитация на 12.11.2016 г. в нарушение на чл. 182, ал. 4 от ИК. Счита, че РИК – Смолян, неправилно е приела, че поставянето на предизборни стикери с надпис: ГЕРБ „Работим в интерес на гражданите“ и маркиран № 17 със знака „Х“ върху автомобил с регистрационен номер СА 7480 ТН, паркиран в двора на пункта за технически преглед в СБА – гр. Смолян, не представлява предизборна агитация.

Жалбата е подадена в срок, от надлежно упълномощеното лице Милко Гавазов – пълномощник на инициативния комитет за издигане на кандидатурата на ген. Румен Радев за президент, но разгледана по същество е неоснователна.

За постановяване на обжалваното решение РИК – Смолян, е извършила незабавно проверка по случая на място от председателя и зам.-председателя на РИК – Смолян, при която е установено, че горепосоченият автомобил действително е паркиран пред пункт за технически преглед в двора на СБА – Смолян. От представителите на РИК – Смолян, е установено, че на три от осемте стъкла на автомобила има залепени общо три броя стикери със съдържание: „ГЕРБ „Работим в интерес на гражданите“ и задраскан № 17. След разговор с механик от сервиза е установено, че въпросният автомобил е аварирал и е оставен на посоченото място, за да бъде ремонтиран със стикерите на стъклата още преди 10 дни. Автомобилът не е в движение и не е бил изкарван от двора на СБА – гр. Смолян. Районната избирателна комисия – Смолян, е изпратила писмо до ОД на МВР – Смолян, с изх. № 5/12.11.2016 г. с искане да бъде извършена проверка по случая. Получен е отговор от ОД на МЛР – Смолян, с изх. № 345000-8041/13.11.2016 г., с което уведомяват РИК – Смолян, че е установен собственикът на автомобила с регистрационен № СА 7480 ТН – Тодор Николов Мелемов от гр. Смолян, както и че автомобилът е паркиран на посоченото място отпреди 10 дни.

Районната избирателна комисия – Смолян, е счела, че не са нарушени разпоредбите на чл. 182, ал. 4 от ИК, тъй като въпросният автомобил не е в движение и е оставен в двора на СБА – гр. Смолян, преди 10 дни.

Централната избирателна комисия, след като разгледа жалбата, ведно с приложения към нея снимков материал, намира, че жалбата е неоснователна, а решението на РИК – Смолян, е правилно, тъй като в случая не се касае за нарушение разпоредбите на чл. 182, ал. 4 от ИК поради това, че стикерите са били положени върху автомобила не в предизборния ден, а преди около 10 дни, когато автомобилът е аварирал и е оставен, за да бъде ремонтиран. Същият не е бил в движение, за да е възможно от обективна страна с него да бъде извършена предизборна агитация, паркиран е в частен имот, не е в близост до избирателна секция и липсва призив за гласуване.

Предвид гореизложеното оспореното решение е правилно и законосъобразно, а релевираните оплаквания за неговата незаконосъобразност са неоснователни и необосновани.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26а във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Милко Гавазов – пълномощник на инициативен комитет за издигане на кандидатурата на ген. Румен Радев за президент, срещу решение № 110-22-ИП/НР от 13.11.2016 г. на РИК – Смолян, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения