Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 400-ПВР/МИ
София, 18.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Георги Дамяново, област Монтана, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Георги Дамяново, област Монтана, от 09.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-87 от 10.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 01.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Георги Дамяново.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Георги Дамяново, област Монтана, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Велфинов Истатков

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Александър Иванов Атанасов

 

СЕКРЕТАР:

Димитър Илиев Иванов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Галя Красимирова Йонска

 

 

Павлина Първанова Алексова

 

 

Цветелина Иванова Джурина

 

 

Гергана Филипова Филипова

 

 

Никодим Миронов Атанасов

 

 

Будина Николова Младенова

 

 

Гергана Методиева Цветанова

 

 

Петър Костадинов Митов

 

 

Захари Александров Кузманов

 

 

Иван Кирилов Павлов

 

 

Красимир Първанов Стоянов

 

 

Борис Радков Георгиев

 

 

Иван Владимиров Петров

 

 

Силва Василева Григорова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1733-МИ / 16.01.2020

    относно: жалба от Р. Р. Д. и коалиция „БСП за България“ срещу решение № 234 от 20.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • № 1732-НС / 16.01.2020

    относно: обявяване на Деан Стоянов Станчев за народен представител от Тридесети изборен район – Шуменски

  • № 1731-МИ / 14.01.2020

    относно: жалба от Георги Цветанов Георгиев и Николай Славчов Велков срещу решение № 229/05.12.2019 г. на ОИК – Ботевград

  • всички решения