Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 398-ПВР
София, 18.08.2011

ОТНОСНО: изменение на Решение № 378-ПВР от 17.08.2011 г. за регистрация на политическа партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от Карлос Арналдо Контрера, пълномощник на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., с което се иска изменение в подаденото заявление за регистрация на партията в частта относно заявеното за отпечатване наименование на партията в бюлетината, като вместо заявеното ВМРО - БНД върху бюлетината да бъде изписано наименованието на партията съобразно съдебната й регистрация, а именно „ВМРО - Българско национално движение".

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 и чл. 82, ал. 2, т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА изменение на Решение № 378-ПВР от 17.08.2011 г. за регистрация на политическа партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. в наименованието на партията за отпечатване в бюлетината, което да се отпечата като „ВМРО - Българско национално движение".

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.08.2011 в 01:11 часа

Календар

Решения

  • № 723 / 23.08.2019

    относно: изменение и допълнение на Решение № 12 от 26.03.2019 г. за работните групи в Централната избирателна комисия

  • № 722-МИ / 23.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Баните, област Смолян, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 721-МИ / 23.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Родопи, област Пловдив, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения