Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 398-ПВР
София, 18.08.2011

ОТНОСНО: изменение на Решение № 378-ПВР от 17.08.2011 г. за регистрация на политическа партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от Карлос Арналдо Контрера, пълномощник на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., с което се иска изменение в подаденото заявление за регистрация на партията в частта относно заявеното за отпечатване наименование на партията в бюлетината, като вместо заявеното ВМРО - БНД върху бюлетината да бъде изписано наименованието на партията съобразно съдебната й регистрация, а именно „ВМРО - Българско национално движение".

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 и чл. 82, ал. 2, т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА изменение на Решение № 378-ПВР от 17.08.2011 г. за регистрация на политическа партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. в наименованието на партията за отпечатване в бюлетината, което да се отпечата като „ВМРО - Българско национално движение".

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1733-МИ / 16.01.2020

    относно: жалба от Р. Р. Д. и коалиция „БСП за България“ срещу решение № 234 от 20.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • № 1732-НС / 16.01.2020

    относно: обявяване на Деан Стоянов Станчев за народен представител от Тридесети изборен район – Шуменски

  • № 1731-МИ / 14.01.2020

    относно: жалба от Георги Цветанов Георгиев и Николай Славчов Велков срещу решение № 229/05.12.2019 г. на ОИК – Ботевград

  • всички решения