Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 395-ПВР/МИ
София, 18 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Суворово, област Варна, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-226 от 12.08.2011 г. от кмета на община Суворово, област Варна, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 03.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Суворово.

Не е постигнато съгласие по предложенията за секретар на ОИК в община Суворово.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Суворово, област Варна, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Христо Драгомиров Гичев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Кирилка Янчева Нинова

 

СЕКРЕТАР:

Назет Бейти Ибрямова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Невяна Йорданова Колева

 

 

Полина Маринова Маринова

 

 

Сашко Тодоров Гочев

 

 

Маргарита Георгиева Христова

 

 

Елка Милчева Кунева

 

 

Добринка Станева Станева

 

 

Петранка Димитрова Пенкова

 

 

Соня Лозанова Владимирова-

Пешева

 

 

Атанас Христов Николов

 

 

Нели Николова Никова

 

 

Вилдан Лятифова Алиева

 

 

Мехмед Ризаев Мехмедов

 

 

Ангел Христов Ангелов

 

 

Иванка Николова Гочева

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения