Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 394-ЕП
София, 16 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-192/16.05.2014 г. от сдружение „МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ", представлявано от Адриан Росенов Тодоров - председател на УС, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 14.05.2014 г. по ф.д. № 7/2013 г., издадено от Кюстендилски окръжен съд; пълномощно от Адриан Росенов Тодоров, представляващ сдружението, в полза на 31 (тридесет и едно) лица - представители на сдружение „МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ" за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 31 упълномощени представители на сдружение „МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Адриан Росенов Тодоров
2. Адриана Красимирова Аврамова
3. Джоана Йорданова Брусарска
4. Анита Любенова Асенова
5. Антон Евгениев Тамакярски
6. Василена Росенова Славчева
7. Васко Николаев Ангелов
8. Вероника Симеонова Йорданова
9. Владислав Ивов Борисов
10. Любляна Любомирова Хаджийска
11. Денис Симеонов Йорданов
12. Джулия Иванова Андонова
13. Елизабет Манолова Гинчева
14. Елеонора Йорданова Кацарова
15. Марио Стефанов Манчев
16. Илия Ангелов Семерджиев
17. Калояна Русева Георгиева
18. Карина Христова Анева
19. Кристина Христова Георгиева
20. Марио Йорданов Томов
21. Мария Боянова Петрова
22. Надежда Боянова Петрова
23. Ралица Огнянова Иванова
24. Росица Владимирова Димчева
25. Симеон Василев Василев
26. Стефан Сашов Юстиниянов
27. Яна Радославова Раденкова
28. Мариела Минкова Василева
29. Евелина Димитрова Кайрякова
30. Десислава Младенчева Младенова
31. Александра Драгомирова Топалова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

423-ЕП/

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения