Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 394-ПВР/МИ
София, 18.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Нови пазар, област Шумен, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-35 от 08.08.2011 г. от кмета на община Нови пазар, област Шумен, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 28.07.2011 г. и от 02.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Нови пазар.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник-председател и секретар на ОИК в община Нови пазар.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Нови пазар, област Шумен, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цветанка Николова Котларова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Андрей Соколов Андреев

 

СЕКРЕТАР:

Димана Великова Тонева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Виолетка Тодорова Добрева-

Човалска

 

 

Анета Стефанова Ангелова

 

 

Десислава Тодорова Добрева

 

 

Красимира Душкова Костадинова

 

 

Мариана Георгиева Божилова

 

 

Пламена Димчева Неделчева

 

 

Инна Минкова Стоянова

 

 

Николай Иванов Колев

 

 

Данаил Христов Димитров

 

 

Севджан Тефик Алиева

 

 

Адем Алит Адем

 

 

Теодора Михайлова Савова

 

 

Мария Драганова Иванова

 

 

Десислава Красимирова Илчева

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.08.2011 в 01:08 часа

Календар

Решения

  • № 644-МИ / 21.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Шумен, област Шумен, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 643-МИ / 21.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Бяла, област Варна, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 642-МИ / 21.08.2019

    относно: условия, ред и срокове за конкурс за определяне на изпълнител, на когото да бъде възложена компютърната обработка на данните в ОИК и ЦИК от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения