Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3925-МИ/НР
София, 1 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Сунгурларе, област Бургас

С вх. към № МИ-10-84 от 11.10.2016 г. е постъпило заявление от Димитър Бойчев Петров – областен координатор на  на ПП „ГЕРБ“ - Бургас, с предложение на мястото на освободената с Решение № 3710-МИ/НР от 3 октомври 2016 г. Петя Господинова Колева – председател на ОИК – Сунгурларе, да бъде назначена Михаил Георгиев Савов.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от лична карта, копие от дипломата за завършено висше образование на Михаил Георгиев Савов. Копие от пълномощното на Димитър Бойчев Петров се намира в преписката по назначаване на ОИК - Сунгурларе.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Сунгурларе, област Бургас, Михаил Георгиев Савов , ЕГН ...

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения