Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3925-МИ/НР
София, 1 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Сунгурларе, област Бургас

С вх. към № МИ-10-84 от 11.10.2016 г. е постъпило заявление от Димитър Бойчев Петров – областен координатор на  на ПП „ГЕРБ“ - Бургас, с предложение на мястото на освободената с Решение № 3710-МИ/НР от 3 октомври 2016 г. Петя Господинова Колева – председател на ОИК – Сунгурларе, да бъде назначена Михаил Георгиев Савов.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от лична карта, копие от дипломата за завършено висше образование на Михаил Георгиев Савов. Копие от пълномощното на Димитър Бойчев Петров се намира в преписката по назначаване на ОИК - Сунгурларе.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Сунгурларе, област Бургас, Михаил Георгиев Савов , ЕГН ...

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения