Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 39-МИ
София, 19 май 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен

Общинска избирателна комисия – Плевен, с писмо № МИ-15-129 от 17.05.2021 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 343-МИ от 10.05.2021 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 ЗМСМА са прекратени пълномощията на Росен Георгиев Русанов като кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен.

Към писмото са приложени следните документи: решение № 343-МИ от 10.05.2021 г. на ОИК – Плевен; решение № 344-МИ от 10.05.2021 г. на ОИК – Плевен; препис-извлечение от акт за смърт № 1249 от 02.05.2021 г. на Росен Георгиев Русанов. От разпечатка от сайта на ГД „ГРАО“ от Националния регистър на населението е видно, че броят на населението по постоянен адрес към 15.03.2021 г. на кметство Буковлък е 4242, поради което кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Плевен, област Плевен, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КрЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения