Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 39-МИ
София, 19 май 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен

Общинска избирателна комисия – Плевен, с писмо № МИ-15-129 от 17.05.2021 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 343-МИ от 10.05.2021 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 ЗМСМА са прекратени пълномощията на Росен Георгиев Русанов като кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен.

Към писмото са приложени следните документи: решение № 343-МИ от 10.05.2021 г. на ОИК – Плевен; решение № 344-МИ от 10.05.2021 г. на ОИК – Плевен; препис-извлечение от акт за смърт № 1249 от 02.05.2021 г. на Росен Георгиев Русанов. От разпечатка от сайта на ГД „ГРАО“ от Националния регистър на населението е видно, че броят на населението по постоянен адрес към 15.03.2021 г. на кметство Буковлък е 4242, поради което кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Плевен, област Плевен, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КрЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения