Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3858-ПВР/НР
София, 26.10.2016

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление с вх. № 4(4-2) от 25.10.2016 г. от сдружение „Институт за социална интеграция“, представлявано от Катя Колева Келевска – председател, чрез упълномощения представител Стоянка Иванова Балова, регистрирана с Решение № 3794-ПВР/НР от 18.10.2016 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Към заявлението (Приложение № 29-ПВР/НР от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Катя Колева Келевска, в полза на 75 (седемдесет и пет) лица – упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели за страната и извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г., представен и на технически носител; 75 бр. декларации по образец – Приложение № 30-ПВР/НР от изборните книжа.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели в страната 75 лица.

На 25.10.2016 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Институт за социална интеграция“.

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че 71 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК, като 5 лица са със сгрешени ЕГН.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 71 (седемседет и един) упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

 

В страната

 

1

Йордан Иванов Стоянов

 

2

Борислава Златанова Николова

 

3

Ненка Тодорова Маньова

 

4

Елена Иванова Чорбаджиева

 

5

Николина Илиева Мраценкова

 

6

Георги Василев Манолов

 

7

Зулфие Ибрахимова Бимбашова

 

8

Крум Георгиев Попов

 

9

Стоичка Костадинова Мавродиева

 

10

Мила Тодорова Петрова

 

11

Ирина Наумова Иванова

 

12

Тоника Серьожева Батинянова

 

13

Цеца Александрова Начева

 

14

Дарина Светозарова Славчева

 

15

Михаела Пламенова Цветанова

 

16

Елица Руменова Панева

 

17

Лилия Живкова Евтимова-Алексиева

 

18

Мартин Ивайлов Мирчев

 

19

Надя Георгиева Стефанова

 

20

Филип Крумов Райков

 

21

Цветелин Генчев Митков

 

22

Станаила Симеонова Нейкова

 

23

Христина Тихомирова Христова

 

24

Свилена Янкова Андреева

 

25

Милен Руменов Милев

 

26

Елена Бориславова Борисова

 

27

Ветко Енчев Ветков

 

28

Лилия Николаева Колева

 

29

Бончо Станчев Богданов

 

30

Мария Райчева Атанасова

 

31

Даниела Станкова Георгиева

 

32

Димитър Милков Георгиев

 

33

Милко Марчев Станчев

 

34

Ивелина Николаева Йорданова

 

35

Генади Георгиев Ганчев

 

36

Иван Ангелов Иванов

 

37

Йорданка Ангелова Грозева

 

38

Галина Георгиева Тодорова

 

39

Десислава Ламбрева Иванова

 

40

Ивайло Тодоров Адамов

 

41

Ламбри Петров Козарев

 

42

Роза Кирилова Козарева

 

43

Красимир Стефанов Ангелов

 

44

Мариела Петрова Залъмова

 

45

Геновева Руменова Кацарова

 

46

Марийка Йорданова Миткова

 

47

Гено Христов Генов

 

48

Ангелина Хростова Желева

 

49

Ангел Валериев Кирпиев

 

50

Димитър Веселинов Бабов

 

51

Иван Петров Петров

 

52

Кирил Костадинов Шакаданов

 

53

Константин Владимиров Бецов

 

54

Таня Стоилова Стоицова

 

55

Юри Тодоров Хоптериев

 

56

Александър Георгиев Алексиев

 

57

Марин Петров Узунов

 

58

Йоана Димитрова Мицева

 

59

Таня Дочева Генковска

 

60

Тодорка Йонова Мицева

 

61

Габриела Миленова Тодорова

 

62

Атанас Владимиров Иванов

 

63

Цветелина Благодаткова Чаръксъзова

 

64

Николета Ангелова Димитрова

 

65

Йордан Запрянов Запрянов

 

66

Светослава Георгиева Георгиева

 

67

Запрян Йорданов Запрянов

 

68

Йордан Георгиев Влашки

 

69

Константин Тодоров Недев

 

70

Дилян Цветков Златанов

 

71

Тодор Иванов Кръстев

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 1789-МИ / 12.03.2020

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Славяново, община Попово, област Търговище

 • № 1788 / 12.03.2020

  относно: изменение и допълнение на Решение № 12 от 26.03.2019 г., изм. и доп. с Решение № 723 от 23.08.2019 г. на ЦИК, за работните групи на Централната избирателна комисия

 • № 1787-МИ / 12.03.2020

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Аканджиево, община Белово, област Пазарджик

 • всички решения