Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3857-ПВР/НР
София, 26 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: искане да бъдат регистрирани като международни наблюдатели представители на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с вх. № ПВР-04-01-181 от 25.10.2016 г. с искане да бъдат регистрирани като международни наблюдатели представители на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 2, ал. 5 – 6, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като международни наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г. следните лица, представители на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа:

 

1.

Александър Почей (Aleksander POCIEL)

Полша

2.

Джоузеф ƠРайли (Joseph ƠREILLY)

Ирландия

3.

Джузепе Галати (Giuseppe GALATI)

Италия

4.

Елена Чентемеро (Elena CENTEMERO)

Италия

5.

Дамиен Абад (Damien ABAD)

Франция

6.

Ихор Хуз (Ihor HUZ)

Унгария

7.

Женевиев Гослен-Фльори

(Genevieve GOSSELIN-FLEURY)

Франция

8.

Рената Дескоска (Renata DESKOSKA)

Република Македония

9.

Идалиа Серайо (Idàlia SERRÄO)

Португалия

10.

Предраг Секулич (Predrag SEKULIĆ)

Черна гора

11.

Ан Мулдер (Anne MULDER)

Холандия

12.

Луис Алберто Орелана (Luis Alberto ORELLANA

Италия

13.

Карл Джордана Мадеро

(Carles JORDANA MADERO)

Андора

14.

Ганира Пашаева (Ganira PASHAYEVA)

Азербайджан

15.

Марк Причард (Mark PRITCHARD)

Великобритания

16.

Суат Йонал (Suat ӦNAL)

Турция

17.

Лорд Ричард Балфи (Lord Richard BALFE)

Великобритания

18.

Ертугрул Кюркчю (Ertugrul KÜRKÇÜ)

Турция

19.

Франк Швабе (Franck SCHWABE)

Германия

20.

Ейрик Хьолмьойвик (Eirik HOLMØYVIK)

Норвегия

21.

Богдан Торчъториу (Bogdan TORCĂTORIU)

Румъния

22.

Даниел Гасл (Daniele GASTL)

Франция

23.

Гаел Мартен-Микалеф

(Gaël MARTIN-MICALLEF)

Франция

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения