Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3856-ПВР/НР
София, 26.10.2016

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление с вх. № 2 (2-4) от 25.10.2016 г. от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, представлявано от Антоанета Димитрова Цонева – председател, чрез упълномощения представител Диана Ефтимова, регистрирана с Решение № 3787-ПВР/НР от 17.10.2016 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Към заявлението (Приложение № 29-ПВР/НР от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Антоанета Димитрова Цонева в полза на Диана Ефтимова; пълномощно от Антоанета Димитрова Цонева, представляващ сдружението, в полза на 27 (двадесет и седем) лица – упълномощени представители на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели за страната и извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г., представен и на технически носител; 27 бр. декларации по образец – Приложение № 30-ПВР/НР от изборните книжа.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели в страната 21, лица и извън страната 6 лице.

На 20.10.2016 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“.

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че 27 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК.

С писмо вх. № ПВР-18-9/26.10.2016 г. в Централната избирателна комисия е постъпила, подписана с електронен подпис декларация от Красимир Василев Гаджоков. Същият е предложен за регистрация от сдружението със заявление с вх. № 2 (2-3) от 20.10.2016 г., но не е регистриран поради непредставяне на оригинална декларация. Предвид изложеното Централната избирателна комисия приема, че Красимир Василев Гаджоков следва да бъде регистриран като наблюдател.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 28 (двадесет и осем) упълномощени представители на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

 

В страната

 

1

Николай Минчев Мирчев

 

2

Красимира Антонова Величкова

 

3

Анна Димчева Божкова-Василева

 

4

Нели Юлиянова Калинова

 

5

Иван Стоянов Гъчмов

 

6

Елисавета Димитрова Белобрадова

 

7

Гергин Александров Борисов

 

8

Цветозар Красимиров Вълков

 

9

Любомир Евгениев Иванов

 

10

Александър Колев Стаменов

 

11

Георги Методиев Топалов

 

12

Елена Кирилова Митова

 

12

Мариела Йорданова Стайкова

 

14

Владимир Иванов Руменов

 

15

Емилия Стефанова Петрова

 

16

Дарислав Петков Пасков

 

17

Мария Любомирова Кавлакова

 

18

Мария Петрова Петкова

 

19

Боряна Панчева Иванова

 

20

Пламен Панайотов Панайотов

 

21

Росен Найденов Стоянов

 

 

Извън страната:

 

22

Надежда Николаева Наумова

 

23

Гергана Тенева Манолова

 

24

Елена Валериева Божинова

 

25

Десислава Христова Христова

 

26

Елена Борисова Ликова-Брунер

 

27

Борис Темков Танушев

 

28

Красимир Василев Гаджоков

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1832 / 02.07.2020

  относно: изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация

 • № 1831-МИ / 25.06.2020

  относно: промяна в състава на ОИК – Своге, Софийска област

 • № 1830-МИ / 23.06.2020

  относно: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори

 • всички решения