Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3853-МИ
София, 26 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: допълнение на Приложение № 3 към Решение № 2287-МИ от 21 септември 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 19, чл. 420, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допълва Приложение № 3 към Решение № 2287-МИ от 21 септември 2015 г., изменено и допълнено с Решение № 3834-МИ от 21 октомври 2016 г., съгласно приложението.

Приложението не се публикува.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения