Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 383-ЕП
София, 22 май 2019 г.

ОТНОСНО: Заличаване регистрацията на наблюдател от сдружение „Жените днес“

Постъпила е жалба по електронната поща на Централната избирателна комисия (ЦИК), с вх. № ЕП-22-316 от 21.05.2019 г. от Гергана Петрова Тотева, с която тя информира комисията, че без нейно съгласие и знание е регистрирана като наблюдател в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. от сдружение „Жените днес“.

С Решение № 359-ЕП от 20 май 2019 г. на ЦИК Гергана Петрова Тотева е регистрирана като наблюдател на сдружение „Жените днес“. Фигурира в списъка под № 6.

В жалбата се твърди, че при регистрацията й като наблюдател са използвани личните й данни без нейно съгласие и се настоява регистрацията й да бъде заличена.

Към документите за регистрацията на наблюдатели от българската неправителствена организация - сдружение „Жените днес“ е приложена декларация от Гергана Петрова Тотева (приложение № 30-ЕП от изборните книжа), в която се съдържат трите имена, единния граждански номер, номера на личната карта и постоянния адрес на Гергана Петрова Тотева. Декларацията е попълнена ръкописно и съдържа дата и подпис.

Не е в правомощията на ЦИК да разследва и установява дали декларацията, която се намира в документите за регистрация на наблюдатели от сдружение „Жените днес“ е подписана собственоръчно от жалбоподателката Гергана Тотева.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14 и чл. 112, ал. 1, т. 1 Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Гергана Петрова Тотева, ЕГН …, регистрирана като наблюдател от сдружение „Жените днес“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Анулира издаденото удостоверение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения