Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 375-ПВР/МИ
София, 17 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Раднево, област Стара Загора, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Раднево, област Стара Загора, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-270 от 15.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 03.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Раднево.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Раднево, област Стара Загора, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мирослав Бинев Вълев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Севда Ахмедова Нанаджиева

 

СЕКРЕТАР:

Анна Линкова Господинова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Милена Стоянова Стоянова

 

 

Светла Димова Желязкова-Йовчева

 

 

Деляна Ангелова Димитрова

 

 

Росица Панайотова Пенчева

 

 

Марияна Люцканова Иванова

 

 

Ваня Петрова Георгиева

 

 

Галя Господинова Колева

 

 

Кирилка Иванова Петрова

 

 

Зоя Иванова Кънева

 

 

Валя Стоянова Георгиева

 

 

Пенка Колева Георгиева-Желева

 

 

Мара Иванова Павлова

 

 

Елена Ангелова Кирова

 

 

Даниела Желязкова Бенишева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения