Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 371-ПВР/МИ
София, 16.08.2011

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 162-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка по преписката към Решение № 162-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. се констатира, че е налице техническа грешка в името на члена на Общинската избирателна комисия в община Плевен Таня Йорданова Минчева, като фамилното име „МИНЧЕВА-ВАСИЛЕВА" е изписано само „Минчева".

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 162-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК, като фамилното име на члена на Общинската избирателна комисия в община Плевен да се чете „МИНЧЕВА-ВАСИЛЕВА" вместо Минчева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1459-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г

  • № 1458-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1457-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на анкетьори на „АФИС” ООД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения