Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 371-ПВР/МИ
София, 16 август 2011 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 162-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка по преписката към Решение № 162-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. се констатира, че е налице техническа грешка в името на члена на Общинската избирателна комисия в община Плевен Таня Йорданова Минчева, като фамилното име „МИНЧЕВА-ВАСИЛЕВА" е изписано само „Минчева".

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 162-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК, като фамилното име на члена на Общинската избирателна комисия в община Плевен да се чете „МИНЧЕВА-ВАСИЛЕВА" вместо Минчева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения