Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 367-ПВР/МИ
София, 16 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Две могили, област Русе, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-140 от 11.08.2011 г. от кмета на община Две могили, област Русе, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 01.08.2011 г. и 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Две могили, както и за председател на ОИК.

Не е постигнато съгласие по разпределението за местата за заместник-председател и секретар на ОИК в община Две могили.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Две могили, област Русе, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Анелия Недкова Петрова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Юлиана Кънчева Тодорова

 

СЕКРЕТАР:

Недялко Борисов Недялков

 

ЧЛЕНОВЕ:

Светлана Димитрова Андронова

 

 

Тодор Георгиев Тодоров

 

 

Здравена Ефтимова Давидова

 

 

Галена Боянова Янкова

 

 

Атанаска Димитрова Димова

 

 

Росен Иванов Янев

 

 

Пламенна Янкова Петрова

 

 

Иван Захаринов Райнов

 

 

Стоянка Дянкова Иванова

 

 

Сениха Арифова Тасим

 

 

Тамир Арифов Мехмедов

 

 

Адевие Низамиева Сабриева

 

 

Минка Димитрова Иванова

 

 

Даниела Любомирова Христова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

610-ПВР/МИ/

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения