Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 610-ПВР/МИ
София, 26 юни 2014 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение № 367-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. за назначаване на Общинска избирателна комисия в община Две Могили, област Русе

С писмо вх. № МИ-15-84 от 20.06.2014 г., получено по електронната поща на ЦИК, Общинската избирателна комисия - Две Могили, уведомява за настъпила промяна във фамилното име на Адевие Низамиева Сабриева - член на комисията. Приложено е копие на личната карта на лицето, от което е видно, че имената й са Адевие Низамиева Юсменова.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Изменя Решение № 367-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. за назначаване на Общинска избирателна комисия в община Две Могили, както следва:

Имената на Адевие Низамиева Сабриева - член на ОИК, да се четат „Адевие Низамиева Юсменова".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

367-ПВР/МИ/

Календар

Решения

  • № 26-НС / 17.05.2021

    относно: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 23-МИ / 16.05.2021

    относно: допълване на Решение № 1930-МИ от 14.01.2021 г. за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични избори

  • № 22-МИ / 16.05.2021

    относно: утвърждаване на образец на изборна книга за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • всички решения