Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3658-ПВР
София, 27.09.2016

ОТНОСНО: промяна в състава на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление от коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за промени в състава на коалицията, подписано от пълномощника на представляващите коалицията Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова, заведено под № 4.1. от 26 септември 2016 г. в регистъра на коалициите в партидата на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“.

Към заявлението са приложени:

- анекс № 1 към предизборно политическо споразумение за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 6 ноември 2016 г. на коалиция от партии РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, с което в състава на коалицията се включва ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“, подписан от представляващите партиите от коалицията и от представителите на присъединилата се партия;

- удостоверение за актуално състояние на ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“, издадено на 29.08.2016 г. от СГС – ТО, VI-5 с-в, по ф.д. № 478/2008 г.;

- удостоверение № 48-00-1227 от 31.08.2016 г. на Сметната палата за внесени от ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.;

- образец от печата на партията и от подписа на представляващия ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“;

 - пълномощно от представляващите коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ в полза на Найден Маринов Зеленогорски, Борислав Райчов Миланов, Билгин Реджебов Якубов, Пламен Величков Кръстев и Емил Иванов Мачиков;

- пълномощно от Найден Маринов Зеленогорски, Борислав Райчов Миланов, Билгин Реджебов Якубов, Пламен Величков Кръстев и Емил Иванов Мачиков в полза на Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова.

- коалиция „Реформаторски блок“ е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. с Решение № 3567-ПВР от 21 септември 2016 г. на ЦИК.

Налице са изискванията на чл. 144, ал. 1, 2 и 5 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 144, ал. 2 и 5 и чл. 140, ал. 3, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА промяна в състава на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, регистрирана с Решение № 3567-ПВР от 21 септември 2016 г., с включване на ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“.

АНУЛИРА Удостоверение № 4/21 септември 2016 г. на ЦИК за регистрация на коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 28.09.2016 в 00:25 часа

Календар

Решения

  • № 5146-МИ/НР / 08.11.2018

    относно: прекратяване на пълномощията на председателя на ОИК – Айтос, област Бургас

  • № 5145 / 06.11.2018

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Чавдар, в което се съхраняват изборни книжа и материали и документацията на ОИК – Чавдар

  • № 5144-НС/ПВР / 06.11.2018

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение на Областна администрация – Софийска област, в което се съхраняват запечатани торби с бюлетини, изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 12.05.2013 г., документация на РИК, изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 11 и 18.11.2001 г., от изборите за народни представители на 19.04.1997 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 27.10.1996 г. и 03.11.1996 г. и от изборите за народни представители на 18.12.1994 г.

  • всички решения