Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 365-ЕП
София, 14 май 2014 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрация на наблюдатели от сдружение „Нова Алтернатива“

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-80 от 13.05.2014 г. от сдружение „Нова Алтернатива", представлявано от Йорданка Костадинова Бачева - председател на УС, за заличаване на регистрацията на Искра Недкова Нейкова, Тодорка Гавраилова Стоянова и Цецка Борисова Мачева като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Централната избирателна комисия е регистрирала с решение №317-ЕП от 9 май 2014 г. сдружение „Нова Алтернатива" за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация. В списъка на упълномощените представители на сдружението като наблюдатели са регистрирани с № 191 - Искра Недкова Нейкова, ЕГН ...; с № 394 - Тодорка Гавраилова Стоянова, ЕГН ..., и с № 414 - Цецка Борисова Мачева, ЕГН ...

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Искра Недкова Нейкова, ЕГН ...; Тодорка Гавраилова Стоянова, ЕГН ... и Цецка Борисова Мачева, ЕГН ..., като наблюдатели на сдружение „Нова Алтернатива", регистрирана за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

АНУЛИРА удостоверения №14-191/09.05.2014г., издадено на Искра Недкова Нейкова; № 14-394/09.05.2014г., издадено на Тодорка Гавраилова Стоянова и № 14-414/09.05.2014г., издадено на Цецка Борисова Мачева.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

317-ЕП/

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения