Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 317-ЕП
София, 9 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-52 от 07.05.2014 г. от сдружение „НОВА АЛТЕРНАТИВА", представлявано от Йорданка Костадинова Бачева - председател на УС, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние от 02.04.2014 г. по ф.д. № 415/2012 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Йорданка Костадинова Бачева, представляваща сдружението, в полза на 420 (четиристотин и двадесет) лица -представители на сдружение „НОВА АЛТЕРНАТИВА"; списък, подписан от представляващия сдружението, с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА „Сдружение „НОВА АЛТЕРНАТИВА" за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 420 упълномощени представители на „Сдружение „НОВА АЛТЕРНАТИВА", както следва:

ТРИ ИМЕНА
1 Аглика Радославова Главчева
2 Агнес Тодорова Бачева
3 Агнеса Петкова Петкова
4 Аделина Димитрова Иванова
5 Адриана Борисова Вечева
6 Алекс Ангелов Никлев
7 Александрина Александрова Пенушлиева
8 Александър Бонев Ангелов
9 Александър Георгиев Александров
10 Александър Иванов Ценков
11 Александър Тончев Дашев
12 Алексей Василев Дилчин
13 Алекси Димитров Чолаков
14 Алексийка Драганова Георгиева
15 Анастасия Петрова Пенчева
16 Ангел Дончев Ангелов
17 Ангел Костадинов Никлев
18 Андрей Костадинов Станкев
19 Анка Славова Василева
20 Атанас Колев Пупунев
21 Атанас Петров Кулев
22 Беатрис Боянова Петрова
23 Бисер Димитров Брънзов
24 Бойко Тодоров Евгениев
25 Бонка Василева Кънчева
26 Борис Иванов Фроликов
27 Борис Цветанов Петров
28 Борислав Александров Дашев
29 Боряна Цочева Дръндарова
30 Боян Асенов Георгиев
31 Боянка Стоянова Спасовска
32 Валентин Николов Велинов
33 Валентина Йорданова Петрова
34 Валери Митков Манолов
35 Валери Тодоров Йотов
36 Валя Захариева Николова
37 Валя Петрова Колева
38 Ваня Кръстева Белчинска
39 Васил Любомиров Малоселски
40 Василка Ангелова Колчакова
41 Василка Крумова Китова
42 Василка Петкова Русева
43 Васко Иванов Арнаудов
44 Васко Симеонов Кайнакчиев
45 Велико Алексиев Чолаков
46 Величка Илиева Георгиева
47 Величка Цветозарова Петрова
48 Венета Тончева Влахова
49 Венета Юлиянова Добрева
50 Венко Спасов Величков
51 Венцислав Валериев Митков
52 Венцислав Димитров Неделчев
53 Венцислав Иванов Евгениев
54 Венцислав Иванов Колев
55 Вергиния Георгиева Величкова
56 Верка Венкова Николова
57 Веселин Борисов Андреев
58 Веселин Димитров Манчев
59 Веселин Сергеев Козловски
60 Веселка Иванова Ризова
61 Веселка Колева Стилиянова
62 Виктор Стойчев Василев
63 Виктория Красимирова Петкова
64 Виолета Борова Дръндарова
65 Владимир Антонов Мушков
66 Владимир Райчев Стефанов
67 Габриела Георгиева Бозова
68 Галин Кънчев Генков
69 Галина Ангелова Веселинова
70 Галина Добрева Петрова
71 Галина Иванова Воденичарова
72 Галина Станчова Йорданова
73 Галина Тотева Георгиева
74 Галя Илиева Исаева
75 Генади Георгиев Генадиев
76 Георги Александров Георгиев
77 Георги Ангелов Пенчев
78 Георги Андреев Андреев
79 Георги Димитров Стоянов
80 Георги Йорданов Куйов
81 Георги Кръстев Улузов
82 Георги Стоянов Младенов
83 Георги Щерев Бозов
84 Герган Николаев Джиновски-
85 Гергана Лазарова Китова-Юрукова
86 Герги Славчев Георгиев
87 Гриша Филипов Кривиралчев
88 Дамяна Енчева Стойнова
89 Данаил Димитров Батев
90 Данаил Златанов Миланов
91 Даниел Тодоров Борисов
92 Даниела Василева Георгиева
93 Даниела Венциславова Иванова
94 Даниела Колева Димитрова
95 Даниела Петрова Дилчина
96 Дарина Райкова Георгиева
97 Дафина Тодорова Пелтекова
98 Даяна Мирославова Димитрова
99 Денислав Георгиев Шутилов
100 Десислава Кирилова Димитрова
101 Десислава Красимирова Герчева
102 Десислава Танчева Танчева
103 Диана Колева Раева
104 Диана Петрова Бурова -Микова
105 Димитрина Александрова Стоицова
106 Димитрина Маринова Ангелова
107 Димитрина Стоева Александрова
108 Димитринка Нейкова Димитрова
109 Димитринка Христова Йонева
110 Димитричка Колева Савова
111 Димитър Кръстев Манчев
112 Димитър Русланов Михайлов
113 Димитър Спасов Бунев
114 Димитър Стоянов Димитров
115 Димо Илиев Тодоров
116 Димчо Симеонов Веселинов
117 Диян Благоев Савов
118 Добринка Йорданова Добрева
119 Доротея Любенова Василева-Кюркчиева
120 Дочо Лалов Николов
121 Драгомир Стоянов Стоянов
122 Евгени Максимов Георгиев
123 Евгени Рафаилов Евгениева
124 Евгения Атанасова Станьова
125 Евелина Спасова Гелева
126 Екатерина Николаева Матеева-Христова
127 Елена Васкова Арнаудова
128 Елена Емилова Андреева
129 Елена Илиева Кузманова
130 Елена Кирилова Куйова
131 Елена Михайлова Младенова
132 Елена Пламенова Родомирска
133 Елена Пламенова Янкова
134 Еленка Владимирова Йотова
135 Ели Валериева Ризова
136 Елисавета Атанасова Камбурска
137 Елка Бенева Драганова
138 Емел Назми Сабри
139 Емил Христов Шушков
140 Емил Любенов Стоицов
141 Емилия Иванова Цонева
142 Емилия Красимирова Каримова
143 Емилияна Кунева Маринова
144 Живка Василева Петкова
145 Живко Димитров Трънски
146 Живко Любенов Симеонов
147 Живко Николаев Желязков
148 Жулиета Димитрова Георгиева
149 Захари Аргиров Бисеров
150 Захари Николов Иванов
151 Здравомира Андреева Станкева
152 Зорка Петрова Младенова
153 Зорница Миткова Димитрова
154 Ивайла Стефанова Илиева
155 Ивайло Владиславов Миков
156 Ивалин Димитров Иванов
157 Иван Борисов Фроликов
158 Иван Димитров Желязков
159 Иван Илков Цеков
160 Иван Кръстев Улузов
161 Иван Миков Йотов
162 Иван Павлов Милов
163 Иванка Костадинова Драганова
164 Иванка Миткова Димитрова
165 Иванчо Николаев Йонев
166 Ивелин Георгиев Иванов
167 Ивелин Христов Иванов
168 Ивелина Петрова Иванова
169 Ивелина Цанкова Михалева
170 Изабела Бисерова Иванова
171 Изабела Евгениева Максимова
172 Илиана Николова Василева
173 Илия Стоянов Методиев
174 Илиян Евгениев Иванов
175 Илка Динкова Пенева
176 Илко Тодоров Цонев
177 Ина Христова Минкова
178 Йовка Драганова Стоянова
179 Йовка Иванова Спасова
180 Йордан Добрев Георгиев
181 Йордан Захариев Иванов
182 Йордан Стоянов Мирчев
183 Йордан Цанов Йорданов
184 Йорданка Василева Фроликова
185 Йорданка Калчева Петкова
186 Йорданка Костадинова Бачева
187 Йорданка Спасова Станкова
188 Ирена Иванова Иванова
189 Ирена Иванова Чокойска
190 Ирина Любенова Накева
191 Искра Недкова Нейкова
192 Калинка Кирилова Райчева
193 Карина Огнянова Карагаева
194 Катерина Николаева Цонева
195 Катя Николова Миланова
196 Кирил Велков Кантурски
197 Кирил Емилов Крумов
198 Китка Кирилова Балъкчиева
199 Константин Владимиров Владимиров
200 Константин Янчев Добрев
201 Красен Милков Габровски
202 Красимир Велинов Цветанов
203 Красимира Василева Генева
204 Красимира Иванова Балтаджиева
205 Красимира Стоянова Митева
206 Кристин Красимирова Славова
207 Кристин Тодорова Бачева
208 Кристина Николаева Кунова
209 Кръстьо Георгиев Улузов
210 Лалю Иванов Спасовски
211 Лена Здравкова Веселинова
212 Лилияна Рафаилова Стаменова
213 Лиляна Стефанова Петрова
214 Луиза Георгачева Петрова
215 Любен Найденов Ангелов
216 Любомир Петров Теортиев
217 Магдалена Георгиева Станкева
218 Мадлен Красимирова Стефанова
219 Маргарита Ангелова Стоянова
220 Мариам Руменова Станкова
221 Мариан Маринов Атанасов
222 Мариана Гетиславова Камберска- Плоскова
223 Мариела Христова Главчева
224 Мариета Иванова Илиева
225 Марин Иванов Миков
226 Марин Илиев Добрев
227 Марина Руменова Шехова
228 Маринела Стефанова Петкова
229 Мария Ангелова Попова
230 Мария Антонова Джиновска
231 Мария Георгиева Кинчева
232 Мария Иванова Стоянова
233 Мария Иванова Улузова
234 Мария Красимирова Асенова
235 Марияна Златкова Улузова
236 Марияна Илменова Симеонова
237 Марияна Симеонова Младенова
238 Марияна Стилиянова Тодорова
239 Мартин Емилов Димитров
240 Мартин Марчелов Пеков
241 Марчело Пеков Манолов
242 Мая Стефанова Седевчова
243 Мая Страхилова Томанова
244 Мери Филипова Саханджиева
245 Миглена Иванова Минкова
246 Миглена Мирославова Живкова
247 Миглена Пламенова Генадиева
248 Милен Георгиев Николов
249 Милен Петров Миланов
250 Милена Александрова Йорданова
251 Милена Недкова Мънева
252 Милена Станиславова Димитрова
253 Милкана Иванова Николова
254 Милко Минков Йовчев
255 Минка Миткова Башева
256 Мирослав Любенов Найденов
257 Мирослав Пенчев Демирев
258 Мирослава Евгениева Максимова
259 Михаела Анатолиева Николаева
260 Михаела Василева Георгиева
261 Михаела Михайлова Иванова
262 Михаил Григоров Гюров
263 Михаил Димитров Гердин
264 Михаил Иванов Николаев
265 Михаил Олегов Плосков
266 Моника Николаева Цонева - Демирева
267 Моника Славчева Йорданова
268 Надя Александрова Димитрова
269 Надя Андонова Гузгунджиева
270 Надя Валериева Миткова
271 Нанси Михаилова Маринова
272 Натали Кристиянова Николова
273 Наталия Николаева Камджалова
274 Наталия Стефанова Стоянова
275 Невена Спасова Моджахед
276 Нели Георгиева Стоичкова
277 Нели Иванова Русева
278 Нели Иванчева Иванова
279 Нешко Найденов Бучков
280 Николай Атанасов Колев
281 Николай Герганов Джиновски
282 Николай Живков Йоргов
283 Николай Иванов Иванов
284 Николай Петров Михалев
285 Николай Христов Радев
286 Николета Андреева Николаева
287 Николина Тодорова Лазарова
288 Николинка Димитрова Христова
289 Николинка Колева Ванкова
290 Николинка Найденова Величкова
291 Нина Добрева Динева
292 Огнян Стефанов Карагаев
293 Олга Василева Левенова
294 Ончо Дикран Мардикян
295 Орлин Асенов Боричко
296 Осман Ахмедов Османов
297 Павлинка Стоянова Жекова
298 Пенчо Йосифов Билалов
299 Перунта Цветкова Бурова
300 Петранка Иванова Емилова
301 Петранка Йорданова Малоселска
302 Петър Николов Газдов
303 Петър Георгиев Кузев
304 Петър Димитров Буров
305 Петър Димитров Чавдаров
306 Петър Димитров Чокойски
307 Петър Иванов Иванов
308 Петър Йосифов Мачев
309 Петър Стоянов Петров
310 Петър Стоянов Стоянов
311 Петьо Йорданов Петков
312 Петя Стефанова Миткова
313 Пламен Костадинов Шалганов
314 Пламен Кънев Иванов
315 Полина Христова Радева
316 Поля Светозарова Радева
317 Радослав Йорданов Воденичарски
318 Радослав Христов Мердим
319 Радост Атанасова Иванова
320 Радостина Николаева Димова
321 Райна Стефанова Манчева
322 Ралица Георгиева Бояджиева
323 Ренета Иванова Карагаева
324 Ренета Костова Костадинова
325 Роза Йорданова Замфирова
326 Розалия Петрова Йорданова
327 Росен Колев Демирев
328 Росица Ганева Димитрова
329 Росица Милкова Манчева
330 Румен Григоров Миланов
331 Румен Ивайлов Станков
332 Румен Йорданов Башев
333 Румен Славчев Йорданов
334 Румен Стефанов Соколов
335 Румяна Милчова Михайлова
336 Румяна Миткова Цандева
337 Румяна Стоянова Георгиева
338 Сабина Венциславова Иванова
339 Сабина Йорданова Лазарова
340 Саша Георгиева Димитрова
341 Сашо Алексиев Тихомиров
342 Светла Костадинова Никлева
343 Светлана Ангелова Панчева
344 Светлана Радкова Петкова
345 Светлана Трендафилова Ангелова
346 Светлин Андреев Кръстев
347 Светозар Николов Тренчев
348 Светослав Ламбрев Гузгунджиев
349 Свилен Светлозаров Славов
350 Северина Борисова Иванова
351 Северина Любенова Петрова
352 Сергей Борисов Димитров
353 Силви Цветиева Исаева
354 Силвия Митева Иванова
355 Силвия Петрова Николова
356 Симеон Метков Симеонов
357 Славчо Славчев Златков
358 Славчо Страхилов Томанов
359 Снежана Димитрова Миликина
360 Снежана Стоянова Господинова
361 Снежанка Великова Чолакова
362 Снежанка Николова Карапанджова
363 Спиридон Георгиев Спиридонов
364 Стамена Славчева Йорданова- Иванова
365 Станислав Ангелов Василев
366 Станислав Йорданов Петров
367 Станислав Петров Стефанов
368 Стела Владимирова Неделчева
369 Стефан Волев Филипов
370 Стефан Иванов Пройнов
371 Стефан Иванов Цанков
372 Стефан Костадинов Стойнов
373 Стефка Ганева Чиликова
374 Стефка Георгиева Кръстева
375 Стефка Недялкова Александрова
376 Стойко Димитров Стойков
377 Стоян Димитров Стойчков
378 Стоян Илиев Михалев
379 Стоян Минчев Динев
380 Стоян Петров Стоянов
381 Таня Атанасова Тодорова
382 Таня Иванова Ценкова
383 Таня Огнянова Райчева
384 Таня Петрова Бурова
385 Татяна Евлогиева Атанасова
386 Татяна Николаевна Димитрова
387 Татяна Стоянова Йорданова
388 Теодора Петева Иванова
389 Теодора Христова Стоянова
390 Тодор Ангелов Пелтеков
391 Тодор Василев Стоянов
392 Тодор Костадинов Бачев
393 Тодор Симеонов Колев
394 Тодорка Гавраилова Стоянова
395 Тома Георгиев Томев
396 Тони Пламенов Влахов
397 Тони Стоянова Илиева-Андреева
398 Тотка Лалева Спасовска
399 Траяна Галинова Стоянова
400 Трифон Станимиров Симеонов
401 Фаня Ламбрева Гузгунджиева - Андреева
402 Христо Иванов Иванов
403 Христо Николов Христов
404 Христо Паунов Мерджанов
405 Христо Руменов Стоянов
406 Цветалина Петрова Събева-Христова
407 Цветан Руменов Стойнов
408 Цветанка Драганова Лалова
409 Цветанка Маринова Христова
410 Цветелина Иванова Чайкова-Жекова
411 Цветелина Русева Иванова
412 Цвети Филипов Исаев
413 Цветомир Борисов Петров
414 Цецка Борисова Мачева
415 Цочо Минков Дръндаров
416 Юри Костадинов Шалганов
417 Юсеин Исмаил Куртчу
418 Яна Константинова Добрева
419 Янка Ангелова Пелтекова
420 Янко Пламенов Янков

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

365-ЕП/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения