Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3633-ПВР
София, 26 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Светослав Емилов Витков и независим кандидат за вицепрезидент Иван Велков Велков в изборите на 6 ноември 2016 г., представляван от Светла Бригова Аспарухова и Зарица Георгиева Динкова

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Светла Бригова Аспарухова и Зарица Георгиева Динкова, заведено под № 15 от 26 септември 2016 г. в регистъра на инициативните комитети в ЦИК, за издигане на Светослав Емилов Витков за независим кандидат за президент и Иван Велков Велков за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 22 избиратели, в състав: Зарица Георгиева Динкова, Никола Петров Газдов, Андрей Първанов Бояджиев, Явор Богданов Колев, Димитър Богомилов Савов, Златко Кръстев Атанасов, Венцислав Емилов Мицов, Николай Емилов Витков, Николай Иванов Добрев, Марина Николаева Стефанова, Калин Асенов Георгиев, Иван Тодоров Кюркчиев, Владимир Димитров Стоянов, Юрий Юриев Мечев, Тодор Филев Петров, Младен Христов Качаров, Надя Руменова Иванова, Борислава Борисова Замфирова, Нора Богданова Виткова, Иван Димитров Димитров, Виктор Валериев Недялков и Светла Бригова Аспарухова.

Към заявлението са приложени:

 1. решение за учредяване на инициативния комитет от 22 септември 2016 г. за издигане на Светослав Емилов Витков за независим кандидат за президент и Иван Велков Велков за независим кандидат за вицепрезидент на републиката и решение от 23 септември 2016 г. за определяне на лицата, които ще представляват инициативния комитет, а именно Светла Бригова Аспарухова и Зарица Георгиева Динкова;
 2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 22 броя;
 3. декларация – Приложение № 61-ПВР от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет – 22 броя;
 4. вносна бележка от 21.09.2016 г. от БНБ по чл. 129, ал. 1 от ИК за внесен депозит в размер на 100 лв.;
 5. удостоверение за новооткрита банкова сметка с изх. № 11-00-354/26.09.2016 г., издадено от „Банка ДСК“, по която ще се обслужва предизборната кампания;
 6. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 151 – 154 от Изборния кодекс и Решение № 3440-ПВР от 1 септември 2016 г. на ЦИК за регистрация инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Светослав Емилов Витков и независим кандидат за вицепрезидент Иван Велков Велков в изборите на 6 ноември 2016 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

1. Зарица Георгиева Динкова–представляващ
2. Никола Петров Газдов
3. Андрей Първанов Бояджиев
4. Явор Богданов Колев
5. Димитър Богомилов Савов
6. Златко Кръстев Атанасов
7. Венцислав Емилов Мицов
8. Николай Емилов Витков
9. Николай Иванов Добрев
10. Марина Николаева Стефанова
11. Калин Асенов Георгиев
12. Иван Тодоров Кюркчиев
13. Владимир Димитров Стоянов
14 Юрий Юриев Мечев
15. Тодор Филев Петров
16. Младен Христов Качаров
17. Надя Руменова Иванова
18. Борислава Борисова Замфирова
19. Нора Богданова Виткова
20. Иван Димитров Димитров
21. Виктор Валериев Недялков
22. Светла Бригова Аспарухова - представляващ

за издигане на Светослав Емилов Витков за независим кандидат за президент и Иван Велков Велков за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 6 ноември 2016 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3168-ЕП / 24.04.2024

  относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

 • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

  относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения