Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3633-ПВР
София, 26 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Светослав Емилов Витков и независим кандидат за вицепрезидент Иван Велков Велков в изборите на 6 ноември 2016 г., представляван от Светла Бригова Аспарухова и Зарица Георгиева Динкова

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Светла Бригова Аспарухова и Зарица Георгиева Динкова, заведено под № 15 от 26 септември 2016 г. в регистъра на инициативните комитети в ЦИК, за издигане на Светослав Емилов Витков за независим кандидат за президент и Иван Велков Велков за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 22 избиратели, в състав: Зарица Георгиева Динкова, Никола Петров Газдов, Андрей Първанов Бояджиев, Явор Богданов Колев, Димитър Богомилов Савов, Златко Кръстев Атанасов, Венцислав Емилов Мицов, Николай Емилов Витков, Николай Иванов Добрев, Марина Николаева Стефанова, Калин Асенов Георгиев, Иван Тодоров Кюркчиев, Владимир Димитров Стоянов, Юрий Юриев Мечев, Тодор Филев Петров, Младен Христов Качаров, Надя Руменова Иванова, Борислава Борисова Замфирова, Нора Богданова Виткова, Иван Димитров Димитров, Виктор Валериев Недялков и Светла Бригова Аспарухова.

Към заявлението са приложени:

 1. решение за учредяване на инициативния комитет от 22 септември 2016 г. за издигане на Светослав Емилов Витков за независим кандидат за президент и Иван Велков Велков за независим кандидат за вицепрезидент на републиката и решение от 23 септември 2016 г. за определяне на лицата, които ще представляват инициативния комитет, а именно Светла Бригова Аспарухова и Зарица Георгиева Динкова;
 2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 22 броя;
 3. декларация – Приложение № 61-ПВР от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет – 22 броя;
 4. вносна бележка от 21.09.2016 г. от БНБ по чл. 129, ал. 1 от ИК за внесен депозит в размер на 100 лв.;
 5. удостоверение за новооткрита банкова сметка с изх. № 11-00-354/26.09.2016 г., издадено от „Банка ДСК“, по която ще се обслужва предизборната кампания;
 6. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 151 – 154 от Изборния кодекс и Решение № 3440-ПВР от 1 септември 2016 г. на ЦИК за регистрация инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Светослав Емилов Витков и независим кандидат за вицепрезидент Иван Велков Велков в изборите на 6 ноември 2016 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

1. Зарица Георгиева Динкова–представляващ
2. Никола Петров Газдов
3. Андрей Първанов Бояджиев
4. Явор Богданов Колев
5. Димитър Богомилов Савов
6. Златко Кръстев Атанасов
7. Венцислав Емилов Мицов
8. Николай Емилов Витков
9. Николай Иванов Добрев
10. Марина Николаева Стефанова
11. Калин Асенов Георгиев
12. Иван Тодоров Кюркчиев
13. Владимир Димитров Стоянов
14 Юрий Юриев Мечев
15. Тодор Филев Петров
16. Младен Христов Качаров
17. Надя Руменова Иванова
18. Борислава Борисова Замфирова
19. Нора Богданова Виткова
20. Иван Димитров Димитров
21. Виктор Валериев Недялков
22. Светла Бригова Аспарухова - представляващ

за издигане на Светослав Емилов Витков за независим кандидат за президент и Иван Велков Велков за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 6 ноември 2016 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2574-МИ / 02.10.2023

  относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

 • № 2573-МИ / 02.10.2023

  относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

 • № 2572-МИ / 02.10.2023

  относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

 • всички решения