Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3607-ПВР
София, 24 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Пламен Панайотов Пасков и независим кандидат за вицепрезидент Светозар Стоянов Съев в изборите на 6 ноември 2016 г., представляван от Огнян Славчев Цветков

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Огнян Славчев Цветков, заведено под № 9 на 23 септември 2016 г. в регистъра на инициативните комитети в ЦИК, за издигане на Пламен Панайотов Пасков за независим кандидат за президент и Светозар Стоянов Съев за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 24 избиратели, в състав: Йордан Атанасов Йорданов, Ивайло Драганов Драганов, Мария Иванова Йорданова, Койна Янкова Пенева, Маргарита Николова Василева-Иванова, Огнян Славчев Цветков, Ивайло Стоянов Съев, Стефан Колев Данчев, Панталей Георгиев Кочорапов, Николай Светозаров Съев, Даниела Димитрова Селанова, Невяна Василева Неданова, Нина Захариева Гергова, Даниел Пламенов Денчев, Атанас Тодоров Манушкин, Сийка Чудомирова Найденова, Любена Миткова Начева-Григорова, Иван Тодоров Тодоров, Константин Николов Славов, Димитринка Георгиева Ставрева, Румен Христов Бошнаков, Стоян Петров Милчев, Валентина Георгиева Чифлигарова и Петър Кинов Станоев.

Към заявлението са приложени:

 1. учредителен протокол – решение за създаване на инициативния комитет от 23 септември 2016 г. за издигане на Пламен Панайотов Пасков за независим кандидат за президент и Светозар Стоянов Съев за независим кандидат за вицепрезидент на републиката и за определяне на лицето, които ще представлява инициативния комитет, а именно Огнян Славчев Цветков;
 2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 24 броя;
 3. декларация – Приложение № 61-ПВР от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет – 24 броя;
 4. банков документ от „Банка ДСК“ ЕАД от 22.09.2016 г. по чл. 129, ал. 1 от ИК за внесен депозит в размер на 100 лв.;
 5. удостоверение за новооткрита банкова сметка изх. № 123-148/23.09.2016 г., издадено от „Първа инвестиционна банка“ АД, по която ще се обслужва предизборната кампания и декларация от представляващия инициативния комитет;
 6. списък с имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 151 – 154 от Изборния кодекс и Решение № 3440-ПВР от 1 септември 2016 г. на ЦИК за регистрация инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Пламен Панайотов Пасков и независим кандидат за вицепрезидент Светозар Стоянов Съев в изборите на 6 ноември 2016 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

1. Огнян Славчев Цветков – представляващ инициативния комитет
2. Йордан Атанасов Йорданов
3. Ивайло Драганов Драганов
4. Мария Иванова Йорданова
5. Койна Янкова Пенева
6. Маргарита Николова Василева-Иванова
7. Ивайло Стоянов Съев
8. Стефан Колев Данчев
9. Панталей Георгиев Кочорапов
10. Николай Светозаров Съев
11. Даниела Димитрова Селанова
12. Невяна Василева Неданова
13. Нина Захариева Гергова
14. Даниел Пламенов Денчев
15. Атанас Тодоров Манушкин
16. Сийка Чудомирова Найденова
17 Любена Миткова Начева-Григорова
18. Иван Тодоров Тодоров
19. Константин Николов Славов
20. Димитринка Георгиева Ставрева
21. Румен Христов Бошнаков
22. Стоян Петров Милчев
23. Валентина Георгиева Чифлигарова
24. Петър Кинов Станоев

за издигане на Пламен Панайотов Пасков за независим кандидат за президент и Светозар Стоянов Съев за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 6 ноември 2016 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2918-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2917-НС / 30.11.2023

  относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

 • всички решения