Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3605-ПВР
София, 24 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Александър Панайотов Каракачанов и независим кандидат за вицепрезидент Боян Борисов Киров в изборите на 6 ноември 2016 г., представляван от Ирина Петкова Алексова

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Ирина Петкова Алексова, заведено под № 10 от 23 септември 2016 г. в регистъра на инициативните комитети в ЦИК, за издигане на Александър Панайотов Каракачанов за независим кандидат за президент и Боян Борисов Киров за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 46 избиратели, в състав: Ирина Петкова Алексова, Васко Петров Иванов, Катя Янчева Георгиева, Петко Маринов Джуджев, Божидар Стефанов Александров, Ермак Тодоров Димов, Димитринка Йорданова Томова, Александър Борисов Благоев, Красина Петрова Демирева, Георги Ангелов Боршуков, Маргарита Милева Милева, Искра Василева Баева, Васил Николов Попов, Димитър Чавдаров Панайотов, Сашо Миланов Милчев, Румен Стоянов Йорданов, Рафаил Антонов Арабаджийски, Неделчо Димов Атанасов, Победа Николаева Кирилова, Вергиния Василева Костадинова, Тошко Витанов Тодоров, Маргарита Богданова Живкова, Чавдар Георгиев Найденов, Ваня Вескова Тодорова, Мариян Йорданов Димитров, Чавдар Кръстев Кръстев, Иван Петков Велинов, Найден Тодев Найденов, Иво Великов Иванов, Пламен Димитров Костадинов, Нейчо Стоянов Нейчев, Дора Димитрова Даракчиева, Милена Николаева Анева, Николай Александров Анев, Румяна Ганчева Колева, Славомир Драганов Цанков, Атанас Димитров Шмидт, Дорислав Йорданов Господинов, Христо Харалампиев Николов, Мирослава Христова Христева, Павел Джованов Чемишанов, Иван Миронов Нефтелимов, Татяна Панайотова Ваклинова, Дончо Петков Недев, Кирил Иванов Дончев и Пенка Георгиева Харизанова.

Към заявлението са приложени:

 1. учредителен протокол за създаване на инициативния комитет от 21 септември 2016 г. за издигане на Александър Панайотов Каракачанов за независим кандидат за президент и Боян Борисов Киров за независим кандидат за вицепрезидент на републиката и за определяне на лицето, които ще представлява инициативния комитет, а именно Ирина Петкова Алексова;
 2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 46 броя;
 3. декларация – Приложение № 61-ПВР от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет – 46 броя;
 4. Вносна бележка от 21.09.2016 г. от Българска народна банка по чл. 129, ал. 1 от ИК за внесен депозит в размер на 100 лв.;
 5. удостоверение за новооткрита банкова сметка от 20.09.2016 г., издадено от „Централна кооперативна банка“ АД, клон Възраждане, по която ще се обслужва предизборната кампания;
 6. името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 151 – 154 от Изборния кодекс и Решение № 3440-ПВР от 1 септември 2016 г. на ЦИК за регистрация инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Александър Панайотов Каракачанов и независим кандидат за вицепрезидент Боян Борисов Киров в изборите на 6 ноември 2016 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

1. Ирина Петкова Алексова – представляващ инициативния комитет
2. Васко Петров Иванов
3. Катя Янчева Георгиева
4. Петко Маринов Джуджев
5. Божидар Стефанов Александров
6. Ермак Тодоров Димов
7. Димитринка Йорданова Томова
8. Александър Борисов Благоев
9. Красина Петрова Демирева
10. Георги Ангелов Боршуков
11. Маргарита Милева Милева
12. Искра Василева Баева
13. Васил Николов Попов
14 Димитър Чавдаров Панайотов
15. Сашо Миланов Милчев
16. Румен Стоянов Йорданов
17. Рафаил Антонов Арабаджийски
18. Неделчо Димов Атанасов
19. Победа Николаева Кирилова
20. Вергиния Василева Костадинова
21. Тошко Витанов Тодоров
22. Маргарита Богданова Живкова
23. Чавдар Георгиев Найденов
24. Ваня Вескова Тодорова
25. Мариян Йорданов Димитров
26. Чавдар Кръстев Кръстев
27. Иван Петков Велинов
28. Найден Тодев Найденов
29. Иво Великов Иванов
30. Пламен Димитров Костадинов
31. Нейчо Стоянов Нейчев
32. Дора Димитрова Даракчиева
33. Милена Николаева Анева
34. Николай Александров Анев
35. Румяна Ганчева Колева
36. Славомир Драганов Цанков
37. Атанас Димитров Шмидт
38. Дорислав Йорданов Господинов
39. Христо Харалампиев Николов
40. Мирослава Христова Христева
41. Павел Джованов Чемишанов
42. Иван Миронов Нефтелимов
43. Татяна Панайотова Ваклинова
44. Дончо Петков Недев
45. Кирил Иванов Дончев
46. Пенка Георгиева Харизанова

за издигане на Александър Панайотов Каракачанов за независим кандидат за президент и Боян Борисов Киров за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 6 ноември 2016 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1022-МИ / 30.11.2021

  относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

 • № 1021-МИ / 30.11.2021

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

 • № 1020-ПВР / 30.11.2021

  относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

 • всички решения