Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 359-ПВР/МИ
София, 16.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Хитрино, област Шумен, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Хитрино, област Шумен, от 11.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-272 от 15.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 02.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Хитрино.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Хитрино, област Шумен, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Крум Илиев Крумов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Десислав Венелинов Десподов

 

СЕКРЕТАР:

Денис Сабахатин Моллов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Ахмед Мехмед Ахмед

 

 

Магбуле Мустафа Селим

 

 

Румен Василев Йорданов

 

 

Мая Маринова Цекова

 

 

Мирослав Мариянов Цветанов

 

 

Гюрсел Иляз Халил

 

 

Хамид Хюсмен Хамид

 

 

Галина Денчева Ганчева

 

 

Димитър Николаев Николов

 

 

Румяна Цветкова Станчева

 

 

Симеон Василев Кръстев

 

 

Огнян Димитров Спасов

 

 

Пантелей Христов Христов

 

 

Галина Стоянова Колева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1459-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г

  • № 1458-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1457-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на анкетьори на „АФИС” ООД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения