Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 359-ПВР/МИ
София, 16 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Хитрино, област Шумен, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Хитрино, област Шумен, от 11.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-272 от 15.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 02.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Хитрино.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Хитрино, област Шумен, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Крум Илиев Крумов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Десислав Венелинов Десподов

 

СЕКРЕТАР:

Денис Сабахатин Моллов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Ахмед Мехмед Ахмед

 

 

Магбуле Мустафа Селим

 

 

Румен Василев Йорданов

 

 

Мая Маринова Цекова

 

 

Мирослав Мариянов Цветанов

 

 

Гюрсел Иляз Халил

 

 

Хамид Хюсмен Хамид

 

 

Галина Денчева Ганчева

 

 

Димитър Николаев Николов

 

 

Румяна Цветкова Станчева

 

 

Симеон Василев Кръстев

 

 

Огнян Димитров Спасов

 

 

Пантелей Христов Христов

 

 

Галина Стоянова Колева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения