Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 358-ПВР/МИ
София, 16.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Батак, област Пазарджик, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Батак, област Пазарджик, от 09.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-271 от 15.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 29.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Батак.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Батак, област Пазарджик, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Недялко Николов Латев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Атанаска Здравкова Кавръкова

 

СЕКРЕТАР:

Елена Христова Симеонова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Георги Александров Домусчиев

 

 

Елена Георгиева Хаджиева

 

 

Георги Василев Сираков

 

 

Лариса Юриевна Цветанова

 

 

Петрунка Илиева Динкова

 

 

Бояна Иванова Гъркова

 

 

Елена Георгиева Динкова

 

 

Ваня Димитрова Горанова-Вранчева

 

 

Мария Иванова Белокапова

 

 

Елена Петрова Пейчинова

 

 

Ниязи Джафер Шейтан

 

 

Тодор Тодоров Василев

 

 

Боряна Петрова Велкова

 

 

Лозана Лазарова Узунова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1459-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г

  • № 1458-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1457-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на анкетьори на „АФИС” ООД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения