Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3554-МИ/НР
София, 20 септември 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Белица, област Благоевград

Постъпило е уведомление с вх. № МИ-15-1016 от 13.0.2015 г. на ЦИК от Иляз Мехмед Дагонов с искане да бъде освободен като секретар на ОИК – Белица. Приложено е и предложение с вх. № МИ-10-74/13.09.2016 г. от Бекир Сабри Бекир – упълномощен представител и председател на ОбС на партия „Движение за права и свободи“ – Белица, на мястото на Иляз Мехмед Дагонов да бъде назначена Фатима Исмаил Йълдъс.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие на диплома за завършено висше образование на Фатима Исмаил Йълдъс и 2 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Белица, област Благоевград, Иляз Мехмед Дагонов, …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Белица, област Благоевград, Фатима Исмаил Йълдъс, ЕГН ...

На назначения секретар да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения