Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 352-ЕП
София, 13 май 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Петинка Михайлова за извършени нарушения на правилата на предизборната кампания на територията на община Севлиево

Постъпила е жалба вх. № ЕП-11-11/13.05.2014 г. от Петинка Михайлова, упълномощен представител на Коалиция за България за община Севлиево, Габровска област. Към жалбата е приложено пълномощно от представляващия коалицията изх. №180/27.03.2014 г. и рекламни материали отпечатани с логото на партия ГЕРБ.
В жалбата се прави оплакване, че с тези материали, които се раздават от членове и симпатизанти на партия ГЕРБ, се нарушават разпоредбите на чл. 183, ал. 2, изречение първо от ИК, тъй като не се съдържа указание, че купуването и продаването на гласове е престъпление.
Приложените материали по своята същност са рекламни материали с логото на партия ГЕРБ, но не представляват предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК.
Предвид изложеното жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без разглеждане.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 23 от ИК във връзка с § 1, ал. 17 от ДР на ИК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба вх. № ЕП-11-11/13.05.2014 г. на Петинка Василева Михайлова.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения